Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Spotkanie na temat projektu szerokopasmowego internetu w powiecie nowodworskim Drukuj Stworz PDF

5 maja w Å»uÅ‚awskim Parku Historycznym odbyÅ‚o siÄ™ spotkanie Bogdana Dombrowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji z samorzÄ…dowcami, radnymi, soÅ‚tysami powiatu nowodworskiego. UrzÄ…d Gminy Stegna reprezentowaÅ‚a Wójt Jolanta Kwiatkowska.

Tematem spotkania byÅ‚ rozwój i modernizacja dostÄ™pu do szerokopasmowego Internetu na terenie naszego powiatu.  Omawiano zaÅ‚ożenia i zakres realizacji projektu „Szerokopasmowe Pomorskie”, który zakÅ‚ada budowÄ™ sieci szkieletowo-dystrybucyjnej. W ramach projektu od 2012 do wrzeÅ›nia 2014 powstanie 263 nowych wÄ™zÅ‚ów dostÄ™powych i ponad 1000 km linii Å›wiatÅ‚owodowych za Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 156 mln zÅ‚. Możliwość podÅ‚Ä…czenia do sieci z szerokopasmowym internetem uzyska 3,3 tys. nowych mieszkaÅ„ców w powiecie nowodworskim.  

W gminie Stegna wÄ™zÅ‚y dostÄ™powe umożliwiajÄ…ce podÅ‚Ä…czenie do internetu nowych abonentów powstanÄ… w Junoszynie i Å»uÅ‚awkach. Utworzenie nowej sieci Å›wiatÅ‚owodowej i tzw. „szaf dostÄ™powych” jest pierwszym krokiem do uzyskania dostÄ™pu do szerokopasmowego internetu dla mieszkaÅ„ców tych miejscowoÅ›ci. Wkrótce w naszej gminie odbÄ™dzie spotkanie informacyjne dotyczÄ…ce możliwoÅ›ci podÅ‚Ä…czenia siÄ™ do sieci powstaÅ‚ej w ramach projektu „Szerokopasmowe Pomorskie”.

Liczba wyświetleń: 925