Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Dni Otwarte Funduszy Europejskich - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego Drukuj Stworz PDF

ZMiUW WP w Gdańsku bierze udział w projekcie Dni Otwartych Funduszy Europejskich z okazji 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej


W zwiÄ…zku z ogólnopolskÄ… akcjÄ… promocyjnÄ… zwiÄ…zanÄ… z 10 rocznicÄ… obecnoÅ›ci Polski w Unii Europejskiej, ZMiUW WP w GdaÅ„sku zaprasza na Dni Otwarte Funduszy Europejskich: 


Program Operacyjny Infrastruktura i Åšrodowisko 2007 - 2013

Stacja pomp Wybicko, lokalizacja: gm. Stegna, pow. nowodworski:
9 maja 2014 roku, godz.: 10:00 – 14:00

Podczas dni otwartych można będzie zwiedzić niedostępne na co dzień obiekty infrastruktury melioracyjnej: zwiedzić budynki pompowni, obejrzeć komorę pompową oraz zabytkowe urządzenia pompowe. Oddelegowani pracownicy beneficjenta zaprezentują historię i rolę systemu melioracyjnego dla gospodarki Żuław oraz jego znaczenie w ochronie przed powodzią. Przedstawione będą informacje o realizowanym projekcie (zdjęcia, mapy), prowadzonych pracach budowlanych na stacjach pomp oraz planowanych działaniach na lata następne.

Stacje pomp zostaÅ‚y zmodernizowane w ramach projektu: „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Å»uÅ‚aw – Etap I – ZarzÄ…d Melioracji i UrzÄ…dzeÅ„ Wodnych Województwa Pomorskiego w GdaÅ„sku” realizowanego przy wsparciu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Åšrodowisko 2007-2013 - oÅ› priorytetowa III -ZarzÄ…dzanie zasobami i przeciwdziaÅ‚anie zagrożeniom Å›rodowiska, DziaÅ‚anie 3.1. Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeÅ„stwa przeciwpowodziowego, wspóÅ‚finansowanego z Funduszu SpójnoÅ›ci.

WstÄ™p bezpÅ‚atny. 

Å»ródÅ‚o: zmiuw.gda.pl

Liczba wyświetleń: 1112