Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Dni Otwarte Funduszy Europejskich - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego Drukuj Stworz PDF

ZMiUW WP w Gdańsku bierze udział w projekcie Dni Otwartych Funduszy Europejskich z okazji 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej


W związku z ogólnopolską akcją promocyjną związaną z 10 rocznicą obecności Polski w Unii Europejskiej, ZMiUW WP w Gdańsku zaprasza na Dni Otwarte Funduszy Europejskich: 


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

Stacja pomp Wybicko, lokalizacja: gm. Stegna, pow. nowodworski:
9 maja 2014 roku, godz.: 10:00 – 14:00

Podczas dni otwartych można będzie zwiedzić niedostępne na co dzień obiekty infrastruktury melioracyjnej: zwiedzić budynki pompowni, obejrzeć komorę pompową oraz zabytkowe urządzenia pompowe. Oddelegowani pracownicy beneficjenta zaprezentują historię i rolę systemu melioracyjnego dla gospodarki Żuław oraz jego znaczenie w ochronie przed powodzią. Przedstawione będą informacje o realizowanym projekcie (zdjęcia, mapy), prowadzonych pracach budowlanych na stacjach pomp oraz planowanych działaniach na lata następne.

Stacje pomp zostały zmodernizowane w ramach projektu: „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku” realizowanego przy wsparciu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - oś priorytetowa III -Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1. Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, współfinansowanego z Funduszu Spójności.

Wstęp bezpłatny. 

Żródło: zmiuw.gda.pl

Liczba wyświetleń: 1032