Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Obchody NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ w Parku przy Domu Kultury w Rybinie - fotorelacja Drukuj Stworz PDF

W sobotÄ™ 21 czerwca 2014 r. odbyÅ‚y siÄ™ obchody Nocy ÅšwiÄ™tojaÅ„skiej w Parku przy Domu Kultury w Rybinie. Obchody Å›wiÄ™tojaÅ„skie majÄ… swój poczÄ…tek w Å›wiÄ™tach powitania lata, zwiÄ…zanych z kultem sÅ‚oÅ„ca, siÅ‚ przyrody, z towarzyszÄ…cymi im oczyszczajÄ…cymi rytuaÅ‚ami ognia i wody oraz obrzÄ™dami miÅ‚oÅ›ci i pÅ‚odnoÅ›ci, które w przeszÅ‚oÅ›ci, przed przyjÄ™ciem chrzeÅ›cijaÅ„stwa, w czas przesilenia letniego byÅ‚y praktykowane w caÅ‚ej Europie.     Liczne relikty tych wierzeÅ„, obrzÄ™dów i praktyk magicznych zachowaÅ‚y siÄ™ w polskich ludowych obchodach nocy Å›wiÄ™tojaÅ„skiej, kiedy wierzono, iż w tÄ™ najkrótszÄ… w roku noc dziejÄ… siÄ™ cuda: ziemia otwiera siÄ™ i pokazuje ukryte w niej skarby; woda nabiera czarodziejskich wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci; a o póÅ‚nocy zakwita paproć, której Å›wiecÄ…cy w nocy kwiat ma cudownÄ… moc. Nasi praprzodkowie wierzyli również, że w noc Å›wiÄ™tojaÅ„skÄ… wzmaga siÄ™ siÅ‚a i aktywność zÅ‚ych mocy, duchów, demonów, a przede wszystkim czarownic, przeciw którym stosowano różne Å›rodki ochronne.

Program przygotowanego przedsiÄ™wziÄ™cia dostarczyÅ‚ uczetnikom wielu wrażeÅ„. Każdy mógÅ‚ wÅ‚asnorÄ™cznie wykonać tradycyjny Å›wiÄ™tojaÅ„ski wianek. Przy Å›wietle zapalonych pochodni, korowód zÅ‚ożony z mieszkaÅ„ców i turystów przeszedÅ‚ nad rzekÄ™, aby rzucić wianki na wodÄ™. Dawniej wierzono, że sposób w jaki wianki pÅ‚ynÄ… po wodzie wróży pomyÅ›lność w miÅ‚oÅ›ci i małżeÅ„stwie.

Ciekawym punktem programu byÅ‚ konkurs kulinarny na wieniec sobótkowy (potrawa i ciasto w ksztaÅ‚cie wianka) oraz konkurs na stoisko. W konkursie kulinarnym nagrody zdobyli:

KATEGORIA POTRAWA

I miejsce - Lucyna Herman

II miejsce - Sołectwo Chełmek Osada

III miejsce - Agnieszka Lewandowska

 

KATEGORIA CIASTO

I miejsce - Bożena Wyrzykowska

II miejsce -  Henryka Chabzda

III miejsce - Justyna Zamorska

 

W konkursie na stoisko zwyciężyÅ‚o soÅ‚ectwo CheÅ‚mek Osada. Na drugim miejscu znalazÅ‚o siÄ™ stoisko Gminy Sztutowo. 

Dodatkowym punktem programu obchodów Nocy ÅšwiÄ™tojaÅ„skiej byÅ‚o rozstrzygniÄ™cie II Turnieju SoÅ‚ectw Gminy Stegna. Po zaciÄ™tych i emocjonujÄ…cych zmaganiach, ostateczna klasyfikacja przedstawiÅ‚a siÄ™ nastÄ™pujÄ…co:

I miejsce - sołectwo Drewnica (135 pkt)

II miejsce - sołectwo Stegna (115,5 pkt)

III miejsce - sołectwo Junoszyno (108,5 pkt)

IV miejsce - sołectwo Bronowo (102,5 pkt)

V miejsce - sołectwo Nowotna (99 pkt)

VI miejsce - sołectwo Chełmek Osada (92 pkt)

VII miejsce - sołectwo Świerznica (74 pkt)

VIII miejsce - sołectwo Tujsk (37 pkt)

IX miejsce - sołectwo Jantar (22 pkt)

X miejsce - sołectwo Stobiec (9,5 pkt)

KonkurencjÄ…, która dostarczyÅ‚a widzom najwiÄ™cej emocji byÅ‚ konkurs na najÅ‚adniejszy taniec sobótkowy. Zaangażowanie mieszkaÅ„ców poszczególnych soÅ‚ectw byÅ‚o widoczne w każdym elemencie przygotowanych choreografii. Jedne wzruszajÄ…ce i subtelne, inne peÅ‚ne entuzjazmu i radoÅ›ci. Każdy ukÅ‚ad posiadaÅ‚ jednÄ… istotnÄ… cechÄ™ - angażowaÅ‚ i aktywizowaÅ‚ różne pokolenia mieszkaÅ„ców, rozwijaÅ‚ ich kreatywność.

Dodatkowe atrakcje dla dzieci przygotowali pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Stegnie oraz Å›wietlic wiejskich Gminnego OÅ›rodka Kultury w Stegnie. NajmÅ‚odsi mogli tworzyć mini rzeźby z kolorowych "chrupek" oraz wÅ‚asnorÄ™cznie pomalować odlewy gipsowe. Dużo radoÅ›ci sprawiÅ‚y dzieciom balonowe zwierzÄ…tka, kwiatki i miecze. 

 

logo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestujÄ…ca w obszary wiejskie

Projekt Gminnego OÅ›rodka Kultury w Stegnie "Wyposażenie Domu Kultury w Rybinie oraz organizacja Nocy ÅšwiÄ™tojaÅ„skiej" jest wspóÅ‚finansowany ze Å›rodków UE w ramach dziaÅ‚ania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


Liczba wyświetleń: 985