Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Obowiązek złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowym kontrolom żywności Drukuj Stworz PDF

PaÅ„stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze GdaÅ„skim, przypomina rolnikom produkujÄ…cym produkty pochodzenia roÅ›linnego o obowiÄ…zku zÅ‚ożenia wniosku o wpisanie do rejestru zakÅ‚adów podlegajÄ…cych urzÄ™dowym kontrolom żywnoÅ›ci.


ObowiÄ…zek rejestracji wynika z przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeÅ„stwie żywnoÅ›ci i żywienia ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.). Zgodnie z art. 63 ust. 2 pkt 2 i 12 ww. ustawy, podmioty dziaÅ‚ajÄ…ce na rynku spożywczym prowadzÄ…ce dziaÅ‚alność w zakresie dostaw bezpoÅ›rednich oraz prowadzÄ…cy produkcjÄ™  pierwotnÄ… podlegajÄ…cÄ… rejestracji przez organy PaÅ„stwowej Inspekcji Sanitarnej na podstawie zÅ‚ożonego wniosku przez podmiot.

 

Uchylanie siÄ™ od obowiÄ…zku  rejestrowania swojej dziaÅ‚alnoÅ›ci we wÅ‚aÅ›ciwych do miejsca zamieszkania powiatowych stacjach sanitarno – epidemiologicznych może skutkować naÅ‚ożeniem przez Pomorskiego Powiatowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego kary pieniężnej zgodnie z art. 104 ust. 1 i art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeÅ„stwie żywnoÅ›ci  i żywienia  ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.).

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik wniosek 2014-07-30 08:26:10 Charkiewicz Ewelina
Liczba wyświetleń: 877