Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Fundusz grantowy AKUMULATOR SPOŁECZNY ZASILI DOBRE POMYSŁY POMORZAN Drukuj Stworz PDF

AKUMULATOR SPOŁECZNY ZASILI DOBRE POMYSŁY POMORZAN

Od 11 sierpnia grupy nieformalne i organizacje pozarządowe działające na rzecz dobra wspólnego mieszkańców Pomorza mogą ubiegać się o pierwsze środki na inicjatywy społeczne w ramach całkiem nowego funduszu grantowego. Dzięki największemu w kraju partnerstwu siedmiu organizacji społecznych woj. pomorskiego otrzymają oni w latach 2014-2016
prawie 1,5 mln PLN na lokalne projekty. A wszystko to przy wsparciu finansowym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zadanie „Pomorski aktywator społeczny – małe inicjatywy, duże zmiany” jest wynikiem współpracy 7 organizacji zainteresowanych wspomaganiem ciekawych inicjatyw społecznych
z województwa pomorskiego, które w partnerstwie odpowiedziały na konkurs Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich organizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Ideą projektu jest wspieranie młodych NGO oraz inicjatyw nieformalnych, którym samodzielnie trudno byłoby pozyskać środki na swoje pomysły. Półtora miliona złotych zostanie rozdysponowane jako granty
w konkursach organizowanych w ciągu najbliższych trzech lat. W tym czasie partnerstwo zamierza pracować nad pomnożeniem tego kapitału, aby rozpoczętą współpracę kontynuować jako fundusz grantowy pod nazwą AKUMULATOR SPOŁECZNY. W przyszłości będzie on niezależnym źródłem finansowania energii i pomysłowości organizacji działających na rzecz naszego regionu. Fundusz budowany będzie w tym samym partnerstwie organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego, choć nie wykluczona jest jego szersza formuła w zależności od potrzeb i pozyskiwanych darczyńców.

Partnerstwo zamierza nie tylko rozdzielać pieniądze ale również w różny sposób, np. poprzez doradztwo, szkolenia, animację lub asystenturę, wspierać pomorskie inicjatywy społeczne. Pierwszy konkurs na mini granty uruchomiony został 11 sierpnia. Do rozdysponowania jest prawie 400 tys. PLN. W kolejnych latach planowane są jeszcze co najmniej dwa konkursy. Chętni będą mogli zgłaszać swoje pomysły poprzez specjalny internetowy generator wniosków. Ciekawą formą aplikowania
o środki funduszu będzie możliwość zamieszczenia zamiast opisu projektu – krótkiego filmu
z koncepcją pomysłu przedsięwzięcia. Pionierskim pomysłem jest prezentacja realizacji projektu
w formie bloga. W tym roku składanie propozycji inicjatyw do dofinansowania potrwa do 11 września,
a pierwsze projekty będą mogły ruszyć już 1 października.

Na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych Community Foundations są niezwykle popularnymi instytucjami społecznej dobroczynności. Prywatni darczyńcy przeznaczają
na ich funkcjonowanie różnego rodzaju środki od drobnych comiesięcznych wpłat po zapisy testamentowe. Z kolei fundusze te przyczyniają się do wspierania/finansowania wielu cennych inicjatyw społecznych prowadzonych zarówno przez organizacje pozarządowe jak i np. nieformalne grupy mieszkańców chcących wspólnie zrobić coś dobrego np. dla swojej dzielnicy. Twórcami tego przedsięwzięcia na Pomorzu są doświadczeni realizatorzy podobnych inicjatyw w ramach Pomorskiego Funduszu Młodzieżowego czy programu Działaj Lokalnie. Oprócz przyznania wsparcia finansowego pomogą oni chętnym w przygotowaniu i prawidłowym rozliczeniu projektu. Już dziś
do środków projektu FIO dodatkowe fundusze zapowiedziały niektóre gminy. Dzięki temu ich organizacje mają większe szanse na otrzymanie wsparcia na swoje inicjatywy społeczne. Są też już pierwsze deklaracje zasilenia Akumulatora Społecznego z funduszy prywatnych, co pozwoli
na konsekwentne budowanie nowego niezależnego źródła finansowania pomorskiej energii społecznej i wspierania najciekawszych pomysłów na jej uwolnienie.

 

W razie pytań zachęcam do kontaktu: 791 939 395.

 

 

Rajkowski Artur

Specjalista ds. programów grantowych

 

Fundacja Pokolenia

biuro:

ul. Obrońców Westerplatte 6

83-110 Tczew

tel. 58 352 45 46

kom. 791 939 395

www.fundacjapokolenia.pl

arajkowski@fundacjapokolenia.pl

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik zgłoszenie do konkursu 2014-08-18 14:14:29
załącznik logo 2014-08-18 14:13:39
załącznik Formularz 2014-08-18 14:13:11
Liczba wyświetleń: 738