Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie (drogi do morza) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, miejsc postojowych oraz dojścia do plaży. Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje Drukuj Stworz PDF

Zamiar inwestycyjny obejmuje budowę drogi w zakresie: a) Budowę jezdni ul. Leśnej klasy L, ok. 1350mb. o nawierzchni asfaltowej; b) Budowę zatok z miejscami postojowymi z kostki betonowej o grubości 8cm; c) Budowę ciągu pieszo-jezdnego od pętli do plaży, ok. 200mb. o nawierzchni z kostki betonowej; d) Budowę jednostronnego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż jezdni wyposażonego w ławki i kosze na śmieci, o szerokości ok.2,5mb. e) Budowa zjazdów indywidualnych na posesje z kostki betonowej o grubości 8 cm i szerokości 3mb. ze skosem 1na1 oraz wyokrąglonych zjazdów publicznych. f) Budowa sieci kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych z jezdni drogi. g) Budowa oświetlenia drogowego kablowego doziemnego na słupach metalowych i podstawach betonowych na odcinku o długości ok. 1500mb. h) Ustalenie i wprowadzenie nowej organizacji ruchu drogowego. i) Budowę wodociągu. j) Budowę kanalizacji sanitarnej.

W miesiącu wrzesień zaplanowano podpisanie umowy z Wykonawcą, który zostanie wyłoniony w trybie ogłoszonego przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.Termin przygotowania dokumentacji - 12 miesięcy.

Liczba wyświetleń: 1731