Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Stegna na lata 2014-2025. Drukuj Stworz PDF

Trwają prace na aktualizacją Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Stegna na lata 2014-2025. 


Uaktualnienie Strategii w głównej mierze ma na celu dostosowanie zapisów obecnie obowiązującego dokumentu do głównych dokumentów strategicznych kraju i regionu wyznaczających zakres i ramy polityki społecznej na kolejne lata. Nowa Strategia Rozwoju Gminy Stegna będzie dokumentem określającym główne kierunki rozwoju w kontekście perspektywy finansowej UE 2014-2020.


W pracach nad opracowaniem dokumentu oprócz profesjonalnej firmy konsultingowej będzie uczestniczyć zaproszony zespół złożony z różnych grup społecznych w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych, rolników i instytucji kultury oraz mieszkańców naszej gminy zainteresowanych rowojem lokalnym. Pierwsze spotkanie Zespołu odbyło się 4 września w budynku Urzędu Gminy z udziałem władz gminy oraz pracowników Urzędu.

Opracowanie Strategii będzie obejmowało koncepcję funkcjonowania Gminy Stegna na najbliższe lata ze wskazaniem jej wizji, misji, priorytetów, celów strategicznych oraz kierunków i scenariuszy rozwojowych.
 

Liczba wyświetleń: 949