Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

PSZOK - INFORMACJE OGÓLNE Drukuj Stworz PDF

Wójt Gminy Stegna informuje, że w miejscowości Stegna przy ul. Gdańskiej 2 (przy Przedsiębiorstwie Komunalnym „Mierzeja”) został uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony przez Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. z siedzibą w Tczewie przy ul. Rokickiej 5A. Punkt przyjmuje wyłącznie odpady posegregowane.  W Punkcie bezpłatnie przyjmowane są odpady, wyłącznie od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenu Gminy Stegna objętych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (należy posiadać przy sobie potwierdzenie objęcia systemem może to być dowód wpłaty za odbiór odpadów komunalnych lub „informacje o opłatach”). Natomiast odpady z nieruchomości niezamieszkałych i pochodzących z działalności gospodarczej oraz usługowej można oddać odpłatnie zgodnie z cennikiem określonym na PSZOK . Odpady należy dostarczać własnym transportem.

 

Do punktu mogą być dostarczone odpady takie jak:


 • papier i tektura,

 

 • szkło,

 

 • tworzywa sztuczne,

 

 • metale,

 

 • opakowania wielomateriałowe

 

 • przeterminowane leki,

 

 • chemikalia,

 

 • zużyte baterie i akumulatory,

 

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, (musi być kompletny)

 

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 

 • odpady budowlane i rozbiórkowe,

 

 • opony,

 

 • popiół,

 

 • odpady zielone.

 

Na PSZOK nie będą przyjmowane odpady:


 • niesegregowane zmieszane odpady komunalne,

 

 • segregowane zanieczyszczone innymi odpadami,

 

 • budowlane zawierające: azbest, papę, smołę

 

 • budowlane pochodzące z działalności gospodarczej i usługowej, (za zagospodarowanie ich odpowiedzialny jest podmiot który je wytworzył)

 

 • odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałej przez jej mieszkańców.

 

 • materiały zawierające azbest,

 

 • szyby samochodowe,

 

 • szkło zbrojone i hartowane,

 

 • części samochodowe,

 

 • zanieczyszczony styropian budowlany,

 

 • odpady w opakowaniach cieknących

 

 • odpady będące zagrożeniem bezpośrednim dla życia, zdrowia lub środowiska.

 

 

PSZOK czynny jest w Stegnie ul.Gdańskiej 2; od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 16:00. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 609 542 108.

Liczba wyświetleń: 697