Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Luty 2011 Drukuj Stworz PDF

1. Spotkanie z przedstawicielami bazy turystycznej

2. Informacja o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego z uwzględnieniem ruchu ulicznego, parkowania, poboru opłaty miejscowej, atrakcji turystycznych. Przygotowanie do sezonu letniego

3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych za 2010 rok

4. Informacja Wójta Gminy z wykonania uchwaÅ‚ Rady Gminy podjÄ™tych w 2010 roku

5. PrzyjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie stawek diet dla radnych i soÅ‚tysów

6. Przyjęcie zmian w statucie Gminy Stegna

Liczba wyświetleń: 1307