Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Luty 2011 Drukuj Stworz PDF

1. Spotkanie z przedstawicielami bazy turystycznej

2. Informacja o stanie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego z uwzględnieniem ruchu ulicznego, parkowania, poboru opłaty miejscowej, atrakcji turystycznych. Przygotowanie do sezonu letniego

3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2010 rok

4. Informacja Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w 2010 roku

5. Przyjęcie uchwał w sprawie stawek diet dla radnych i sołtysów

6. Przyjęcie zmian w statucie Gminy Stegna

Liczba wyświetleń: 1230