Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Kwiecień 2011 Drukuj Stworz PDF

1. Przygotowanie bazy turystycznej do sezonu letniego

2. Ocena realizacji inwestycji gminnych

3. Spotkanie z przedstawicielami porzÄ…dku publicznego : Policja, Straż Gminna, Straż Graniczna, Straż Pożarna w sprawie funkcjonowania jednostek ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem przygotowania do sezonu letniego

4. informacja o stanie rolnictwa na terenie Gminy ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem spraw zwiÄ…zanych z melioracjÄ…

5. Gospodarka odpadami stałymi na terenie gminy

Liczba wyświetleń: 1317