Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Pierwsze na polskim wybrzeżu konsultacje społeczne z osobami niepełnosprawnymi dot. modernizacji istniejących wejść na plażę. Drukuj Stworz PDF

Czy zastanawialiÅ›cie siÄ™ kiedyÅ› nad tym, jak poruszajÄ…c siÄ™ na wózku inwalidzkim, bÄ™dÄ…c  niewidomym lub osobÄ… z innymi niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciami, można przespacerować siÄ™ naszymi plażami? Czy można do nich dojechać, jak siÄ™ na nich poruszać?

W październiku, odbyÅ‚y siÄ™ w naszej gminie konsultacje spoÅ‚eczne z osobami niepeÅ‚nosprawnymi w sprawie omówienia i uwzglÄ™dnienia ich opinii przy tworzeniu koncepcji urbanistyczno-architektonicznej modernizacji istniejÄ…cych wejść na plażą w miejscowoÅ›ci Stegna i Jantar.

W spotkaniu uczestniczyÅ‚a Wójt Gminy Stegna Jolanta Kwiatkowska oraz: Ania Rutz ambasadorkÄ… projektu „440 km po zmianÄ™” Iwona Krzyżak Reporterka Radia Merkury (jedna z nielicznych reporterek poruszajÄ…ca siÄ™ na wózku) Izabela Sopalska  autorkÄ… bloga KulawaWarszawa.pl, Maciej Augustyniak Fundacja „Polska bez barier”, Anna Komorowska i MichaÅ‚ Rokita, „Pracownia K” specjalizujÄ…ca siÄ™ projektowaniu dla dzieci oraz edukacji architektonicznej, Sylwia Nikko Biernacka zaÅ‚ożycielka Fundacji Machina Fotografika a także pomysÅ‚odawczyni Projektu „440 km po zmianÄ™”, Magdalena BiegaÅ„ska pracownik Samodzielnego Referatu ds. Osób NiepeÅ‚nosprawnych UrzÄ™du Miasta w Gdyni, Jerzy Lubaczewski Prezes KoÅ‚a Powiatowego Polskiego ZwiÄ…zku Niewidomych w Nowym Dworze GdaÅ„skim. WiÄ™kszość z osób uczestniczÄ…cych, urodziÅ‚y siÄ™ z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciÄ… lub staÅ‚y siÄ™ nimi w wyniku chorób.

Spotkanie pomogÅ‚o wypracować wspólnie-listÄ™ uwag, zaleceÅ„ jakimi powinno siÄ™ kierować przy dostosowaniu architektury przyplażowej dla osób niepeÅ‚nosprawnych. Podczas konsultacji, ujawniÅ‚o siÄ™ nasze zupeÅ‚nie inne podejÅ›cie do tematu dostÄ™pnoÅ›ci obiektów architektonicznych  itp. Tylko mierzÄ…c siÄ™ z tymi trudnoÅ›ciami w życiu, jesteÅ›my w stanie konkretnie je doprecyzować, nasi goÅ›cie znali je po prostu z doÅ›wiadczenia. Wypracowany dokument zostanie przekazany projektantowi modernizacji zejść na plażę. Mamy nadziejÄ™, że naszej gminie uda siÄ™ być pierwszÄ… w Polsce, która nie tylko mówi, ale bezpoÅ›rednio wpÅ‚ywa na poprawÄ™ jakoÅ›ci usÅ‚ug skierowanych do osób niepeÅ‚nosprawnych.

Konsultacje zostaÅ‚y sfinansowane z Funduszu Inicjatyw Absolwenckich SzkoÅ‚y Liderów Polsko-AmerykaÅ„skiej Fundacji WolnoÅ›ci oraz budżetu Gminy Stegna.

 

Liczba wyświetleń: 859