Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zestawienie i wykorzystanie kwot Drukuj Stworz PDF

Harmonogram wykonania zadań realizowanych w 2011 r. w ramach funduszu sołeckiego
 osoby odpowiedzialne za realizacjÄ™ zadan
Lp. Sołectwo Opis przedsięwzięcia Kwota Klasyfikacja budżetowa Osoby odpowiedzialne za realizację Podpis otrzymania
1 Stegna Nie zÅ‚ożono wniosku 0      
2 Jantar Zakup  Å‚awek i koszy betonowych 6.302,00                                    Przygotowanie imprez kulturalnych -  DzieÅ„ Rybaka  - 7 500                             Zakup i montaż elementu zestawu wielofunkcyjnego na placu zabwaw Jantarze LeÅ›niczówka  - 11 000,00 24 802,00 Dz 900  90095                § 4210,4300
Dz. 750
§
4300
Dz. 900
§
6050

J. ProÅ„czuk  - soltys
A. Marcinkowski   U.G
I. Grudniewska    GOK

A. Marcinkowski   U.G
 
3 Mikoszewo  Wyposażenie Centrum AktywnoÅ›ci Lokalnej 23 637,00                    23 637,00 Dz. 921 92195
§  4210
I. Mickiewicz -  soÅ‚tys
I. Grudniewska  GOK
 
4 Izbiska  Zakup wyposażenia do pomieszczeÅ„ Åšwietlicy Wiejskiej w miejscowoÅ›ci Izbiska 7 143,00 7 143,00 Dz. 921 92195
§  4210
Z. WÅ‚uka -  soÅ‚tys

I. Grudniewska  GOK
 
5 Przemysław Rozbudowa boiska sportowego w Przemysławiu 12 872,00 12 872,00 Dz. 926 92605
 
§ 6050
I. Popielarz - sołtys
A. Marcinkowski   UG.
 
6 Drewnica Założenie lamp oświetleniowych na istniejących słupach -
24 802,00
24 802,00 Dz. 900 90015
 
§ 6050
A. Mirosława - sołtys
S. Garbowski  UG.
 
7 Dworek Remont drogi gminnej w Niedźwiedzicy  10 000,00                                  Remont Å›wietlicy 13 438,00 23 438,00 Dz. 600 60016 § 6050
Dz. 921 92195
§ 6050
L. Stępień - sołtys

S. Garbowski  UG
I. Grudniewska  GOK
 
8 Bronowo Uzupelnienie  oÅ›wietlenia we wsi WiÅ›niówka 6 000,00                              Utworzenie Centrum Rekreacyjno Sportowego 9 115,00                  Ogrodzenie Remizy Strażackiej w Broniewie   5 000,00 20 115,00 Dz. 900 90015
 § 6050
921 92195 6050
700 70005 6050
J. Żytkowski - sołtys

S. Garbowski  - UG
A. Marcinkowski  UG
A. Marcinkowski  UG
 
9 Rybina UzupeÅ‚nienie oÅ›wietlenia drogowego wsi Rybina  w rejonie drogi 247  -     17 337,00 17 337,00 Dz. 900 90015          § 6050 J. Kogut  - soltys
S. Garbowski  -  UG
 
10 CheÅ‚mek OÅ›wietlenie 5 630,00 5 630,00 Dz. 900 90015          § 6050 B. Przyboojewska
S. Garbowski  UG.
 
11 Chełmek Osada Zakup traansport i montaż mobilnego pomostu pływajacego
8 850,00                     Zakup garażu blaszanego 1 500,00                                                           Koszenie boiska sportowego 600,00                                                          Zakup tablicy informacyjnej   856,00
11 806,00 Dz 630 63003
 
§
6050
§
4210
926 92605 4300
750 75095 4210
J. Milczanowski - soł
S. Garbowski  - UG.
A. Marcinkowski - UG.
A. Marcinkowski -UG.
A. Marcinkowski -UG.
 
12 Åšwierznica OÅ›wietlenie  8 259,00 8 259,00 Dz. 900 90015          § 6050 L.SmoliÅ„ski - soÅ‚tys
S. Garbowski -  UG
 
13 GÅ‚obica DoÅ›wietlenie wsi 6 201,00 6 201,00 Dz. 900 90015          § 6050 S. Szal  SoÅ‚tys
S. Garbowski
 
14 Chorążówka Remont drogi przeciwpowodziowej  - 6 399,00 6 399,00 Dz. 600 60016
§ 6050
K. Kos  - soÅ‚tys
S. Garbowski  - UG.
 
15 Tujsk Budowa chodnika  w Tujsku 11 652,00                                                    Budowa placu zabaw  Nowotna 10 000,00 21 652,00 600 60016 6050
921 92195 6050
W. Kolasa  - soÅ‚tys
S. Garbowski  UG.
A. Marcinkowski  UG.
 
16 Stobiec Zakup kompletu zestawu oczyszczalni ekologicznej  6 000,00                Zakup polbruku na parking przy Å›wietlicy 3 375,00 9 375,00 100 10010 6050
921 92195 6050
A. Machula  - soÅ‚tys

J. Szewczyk  - UG
A. Marcinkowski
 
17 Stegienka Ogrodzenie placu zabaw Stegienka Osada  9 000,00 ,                                                           Zakup kosiarki żyÅ‚kowej  Stegienka i Steg. Osada 1 000,00,                                                                  Zakup gabloty do Å›wietlicy  Stegienka  1 000,00                                                                Zakup żaluzji okiennych do Å›wietlicy w Stegience 400,00,                             Organizacja festynu otwarcie placu zabaw  Osada  951,00. 12 351,00 921 92195 6050
921 92195 4210
921 92195 4210
921 92195 4210
921 92195 4300
P. Hoppe  - soÅ‚tys
A. Marcinkowski  UG
A. Marcinkowski UG
I. Grudniewska GOK
I. Grudniewska  GOK
I. Grudniewska  GOK
 
18 Å»uÅ‚awki Remont Å›wietlicy wiejskiej   15 000,00                                                       Zakup kosiarki spalinowej, opryskiwacza, osprzÄ™tu do prac porzÄ…dkowych ( Å›wietlica boisko, park) 4 991,00 19 991,00 Dz. 921 92195
 
§
6050
921 92195
§ 6050
D. JarmuÅ‚  - soltys
I. Grudniewska  UG

A. Marcinkowski  UG
 
19 Junoszyno Wykonanie wiaty wolnostojącej z wyposażeniem 14 832,00 14 832,00 Dz. 900 90095
§ 6050
A. Górska  - soÅ‚tys
A. Marcinkowski
 
    Razem 270 642,00      
Liczba wyświetleń: 651