Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zestawienie i wykorzystanie kwot Drukuj Stworz PDF

Harmonogram wykonania zadań realizowanych w 2011 r. w ramach funduszu sołeckiego
 osoby odpowiedzialne za realizację zadan
Lp. Sołectwo Opis przedsięwzięcia Kwota Klasyfikacja budżetowa Osoby odpowiedzialne za realizację Podpis otrzymania
1 Stegna Nie złożono wniosku 0      
2 Jantar Zakup  ławek i koszy betonowych 6.302,00                                    Przygotowanie imprez kulturalnych -  Dzień Rybaka  - 7 500                             Zakup i montaż elementu zestawu wielofunkcyjnego na placu zabwaw Jantarze Leśniczówka  - 11 000,00 24 802,00 Dz 900  90095                § 4210,4300
Dz. 750
§
4300
Dz. 900
§
6050

J. Prończuk  - soltys
A. Marcinkowski   U.G
I. Grudniewska    GOK

A. Marcinkowski   U.G
 
3 Mikoszewo  Wyposażenie Centrum Aktywności Lokalnej 23 637,00                    23 637,00 Dz. 921 92195
§  4210
I. Mickiewicz -  sołtys
I. Grudniewska  GOK
 
4 Izbiska  Zakup wyposażenia do pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Izbiska 7 143,00 7 143,00 Dz. 921 92195
§  4210
Z. Włuka -  sołtys

I. Grudniewska  GOK
 
5 Przemysław Rozbudowa boiska sportowego w Przemysławiu 12 872,00 12 872,00 Dz. 926 92605
 
§ 6050
I. Popielarz - sołtys
A. Marcinkowski   UG.
 
6 Drewnica Założenie lamp oświetleniowych na istniejących słupach -
24 802,00
24 802,00 Dz. 900 90015
 
§ 6050
A. Mirosława - sołtys
S. Garbowski  UG.
 
7 Dworek Remont drogi gminnej w Niedźwiedzicy  10 000,00                                  Remont świetlicy 13 438,00 23 438,00 Dz. 600 60016 § 6050
Dz. 921 92195
§ 6050
L. Stępień - sołtys

S. Garbowski  UG
I. Grudniewska  GOK
 
8 Bronowo Uzupelnienie  oświetlenia we wsi Wiśniówka 6 000,00                              Utworzenie Centrum Rekreacyjno Sportowego 9 115,00                  Ogrodzenie Remizy Strażackiej w Broniewie   5 000,00 20 115,00 Dz. 900 90015
 § 6050
921 92195 6050
700 70005 6050
J. Żytkowski - sołtys

S. Garbowski  - UG
A. Marcinkowski  UG
A. Marcinkowski  UG
 
9 Rybina Uzupełnienie oświetlenia drogowego wsi Rybina  w rejonie drogi 247  -     17 337,00 17 337,00 Dz. 900 90015          § 6050 J. Kogut  - soltys
S. Garbowski  -  UG
 
10 Chełmek Oświetlenie 5 630,00 5 630,00 Dz. 900 90015          § 6050 B. Przyboojewska
S. Garbowski  UG.
 
11 Chełmek Osada Zakup traansport i montaż mobilnego pomostu pływajacego
8 850,00                     Zakup garażu blaszanego 1 500,00                                                           Koszenie boiska sportowego 600,00                                                          Zakup tablicy informacyjnej   856,00
11 806,00 Dz 630 63003
 
§
6050
§
4210
926 92605 4300
750 75095 4210
J. Milczanowski - soł
S. Garbowski  - UG.
A. Marcinkowski - UG.
A. Marcinkowski -UG.
A. Marcinkowski -UG.
 
12 Świerznica Oświetlenie  8 259,00 8 259,00 Dz. 900 90015          § 6050 L.Smoliński - sołtys
S. Garbowski -  UG
 
13 Głobica Doświetlenie wsi 6 201,00 6 201,00 Dz. 900 90015          § 6050 S. Szal  Sołtys
S. Garbowski
 
14 Chorążówka Remont drogi przeciwpowodziowej  - 6 399,00 6 399,00 Dz. 600 60016
§ 6050
K. Kos  - sołtys
S. Garbowski  - UG.
 
15 Tujsk Budowa chodnika  w Tujsku 11 652,00                                                    Budowa placu zabaw  Nowotna 10 000,00 21 652,00 600 60016 6050
921 92195 6050
W. Kolasa  - sołtys
S. Garbowski  UG.
A. Marcinkowski  UG.
 
16 Stobiec Zakup kompletu zestawu oczyszczalni ekologicznej  6 000,00                Zakup polbruku na parking przy świetlicy 3 375,00 9 375,00 100 10010 6050
921 92195 6050
A. Machula  - sołtys

J. Szewczyk  - UG
A. Marcinkowski
 
17 Stegienka Ogrodzenie placu zabaw Stegienka Osada  9 000,00 ,                                                           Zakup kosiarki żyłkowej  Stegienka i Steg. Osada 1 000,00,                                                                  Zakup gabloty do świetlicy  Stegienka  1 000,00                                                                Zakup żaluzji okiennych do świetlicy w Stegience 400,00,                             Organizacja festynu otwarcie placu zabaw  Osada  951,00. 12 351,00 921 92195 6050
921 92195 4210
921 92195 4210
921 92195 4210
921 92195 4300
P. Hoppe  - sołtys
A. Marcinkowski  UG
A. Marcinkowski UG
I. Grudniewska GOK
I. Grudniewska  GOK
I. Grudniewska  GOK
 
18 Żuławki Remont świetlicy wiejskiej   15 000,00                                                       Zakup kosiarki spalinowej, opryskiwacza, osprzętu do prac porządkowych ( świetlica boisko, park) 4 991,00 19 991,00 Dz. 921 92195
 
§
6050
921 92195
§ 6050
D. Jarmuł  - soltys
I. Grudniewska  UG

A. Marcinkowski  UG
 
19 Junoszyno Wykonanie wiaty wolnostojącej z wyposażeniem 14 832,00 14 832,00 Dz. 900 90095
§ 6050
A. Górska  - sołtys
A. Marcinkowski
 
    Razem 270 642,00      
Liczba wyświetleń: 623