Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Warsztaty „Zarządzanie zmianą społeczną” Drukuj Stworz PDF

Serdecznie zapraszamy osoby dziaÅ‚ajÄ…ce w pomorskich organizacjach pozarzÄ…dowych na warsztaty z zarzÄ…dzania zmianÄ… spoÅ‚ecznÄ… w ramach Akademii Active Citizens. Warsztaty odbÄ™dÄ… siÄ™ 21 i 22 lutego w Instytucie Kultury Miejskiej. ObowiÄ…zujÄ… wczeÅ›niejsze zapisy. 

Akademia Active Citizens to projekt wzmacniajÄ…cy kompetencje zarzÄ…dzania organizacjami i zmianÄ… spoÅ‚ecznÄ… w różnorodnym Å›wiecie, realizowany przez Instytut Kultury Miejskiej i British Council.

Akademia powstaÅ‚a w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne pomorskich organizacji pozarzÄ…dowych zgÅ‚aszane w czasie projektu Active Citizens. Dlatego pierwszeÅ„stwo w rekrutacji bÄ™dÄ… mieć absolwenci i absolwentki pomorskich edycji programu Active Citizens Aktywna SpoÅ‚eczność.
Kolejne warsztaty poświęcone będą Zarządzaniu zmianą społeczną.

Odbędą się:
21-22 lutego 2015 (sobota-niedziela), godziny 10.00-18.00
w Instytucie Kultury Miejskiej (ul. DÅ‚ugi Targ 39/40 w GdaÅ„sku).
Warsztaty skierowane sÄ… dla osób pracujÄ…cych w obszarze spoÅ‚ecznym, którzy uważajÄ…, że ich praca ma sens, ale też chcÄ… coÅ› naprawić, ulepszyć, zmienić.

Celem warsztatu jest:
przygotowanie liderów i liderek spoÅ‚ecznych do zwiÄ™kszenia skutecznoÅ›ci w przeprowadzaniu procesu zmiany (indywidualnej i spoÅ‚ecznej)
zwiÄ™kszenie Å›wiadomość i wiedzy na temat zmiany, jej etapów, kluczowych ról i wymaganych zasobów do jej przeprowadzania
wsparcie w planowaniu przeprowadzania zmiany przy udziale osób zaangażowanych (sojuszników i sojuszniczek).

Wstęp wolny.

W czasie warsztatów przewidziane sÄ… przerwy kawowe i wegaÅ„ski obiad.
Zapisy odbywajÄ… siÄ™ przy pomocy formularza zgÅ‚oszeniowego. Formularz należy odesÅ‚ać do 12 lutego 2015 na adres [email protected] lub w formie papierowej dostarczyć pod adres :

Anna Urbańczyk
Instytut Kultury Miejskiej
ul. DÅ‚ugi Targ 39/40
80-830 Gdańsk

Numer faxu: 58 760 72 15

Ilość miejsc jest ograniczona do 16 osób. Potwierdzenie udziaÅ‚u w warsztatach oraz ostatecznÄ… ich datÄ™ osoby zakwalifikowane otrzymajÄ… do dnia 16 lutego 2015.
Serdecznie zapraszamy!

Liczba wyświetleń: 759