Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

„Koncepcja zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego dla obszaru Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Elbląsko-Żuławskie, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów leśnych" Drukuj Stworz PDF

Pracownia Sozologiczna Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni zakończyła prace związane z I Etapem Koncepcji zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego dla obszaru LKP Lasy Elbląsko – Żuławskie, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów leśnych. W ramach tych prac zebrano dane dotyczące częściowej inwentaryzacji elementów zagospodarowania i ruchu turystycznego oraz atrakcyjności turystycznej terenów w zasięgu LKP a następnie przetworzono je na bazy danych.

Ponadto zebrano dane takie jak dokumentacje:

  • Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;
  • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
  • Strategie rozwoju społeczno-gospodarczego gmin, powiatów i województwa;
  • Strategie rozwoju turystyki sporządzane dla różnych obszarów odpowiadających granicom administracyjnym lub spójnych funkcjonalnie;
  • Plany odnowy miejscowości;
  • Plany ochrony lub zadań ochronnych obszarów chronionych ustanowionych na podstawie Ustawy o ochronie przyrody (rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000);
  • Inne opracowania zawierające informacje dotyczące stanu zagospodarowania i ruchu turystycznego oraz atrakcji turystycznych oraz planów w zakresie rozwoju tych elementów (np. plany urządzania lasu).

 


W zakresie informacji dotyczących ruchu turystycznego zgromadzono wszystkie dotychczas zarchiwizowane informacje dotyczące tego ruchu, pochodzące z lat 2000-2013, znajdujące się w zasobach Głównego Urzędu Statystycznego. W konsultacji z Zamawiającym wskazano propozycje 7 rejonów (miejsc) szczegółowego badania natężenia ruchu turystycznego oraz propozycję ankiety badania kwestionariuszowego turystów, które zostaną przeprowadzone w II etapie badań. Informacje zgromadzone w I etapie opracowania podsumowano w formie wstępnego raportu uwarunkowań i stanu rozwoju turystyki w LKP Lasy Elbląsko-Żuławskie. Wykonano również mapy: Walorów turystycznych, Zagospodarowania turystycznego oraz Ograniczenia rozwoju turystyki wynikających z przepisów prawnych.

Wyniki Etapu I prac nad Koncepcją zagospodarowania rekreacyjno - turystycznego:


Raport wstępny uwarunkowań i stanu rozwoju turystyki w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Elbląsko - Żuławskie -  kliknij TUTAJ


Mapa walorów turystycznych - kliknij TUTAJ

Mapa zagospodarowania turystycznego - kliknij TUTAJ


Mapa ograniczeń rozwoju turystyki - kliknij TUTAJ

Rozpoczynający się etap II obejmie inwentaryzację terenową, przeprowadzenie ankiet oraz analizę uzyskanych wyników i postawienie diagnozy uwarunkowań i stanu rozwoju turystyki.

Liczba wyświetleń: 689