Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

WARSZTATY „ZASTOSOWANIE NARZĘDZI COACHINGOWYCH W PRACY ORGANIZACJI” Drukuj Stworz PDF

Serdecznie zapraszamy osoby działające w pomorskich organizacjach pozarządowych na warsztaty z zarządzania zmianą społeczną w ramach Akademii Active Citizens.

Akademia Active Citizens to projekt wzmacniajÄ…cy kompetencje zarzÄ…dzania organizacjami i zmianÄ… spoÅ‚ecznÄ… w różnorodnym Å›wiecie, realizowany przez Instytut Kultury Miejskiej i British Council.

Akademia powstaÅ‚a w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne pomorskich organizacji pozarzÄ…dowych zgÅ‚aszane w  czasie  projektu Active Citizens. Dlatego pierwszeÅ„stwo w rekrutacji bÄ™dÄ… mieć absolwenci i absolwentki pomorskich edycji programu Active Citizens Aktywna SpoÅ‚eczność.

Kolejne warsztaty poświęcone będą ZASTOSOWANIU NARZĘDZI COACHINGOWYCH
W PRACY ORGANIZACJI.

Odbędą się:

25-26 KWIETNIA 2015 (sobota-niedziela), godziny 10.00-18.00

w Instytucie Kultury Miejskiej (ul. Długi Targ 39/40 w Gdańsku).

Zapisy odbywajÄ… siÄ™ przy pomocy formularza zgÅ‚oszeniowego dostÄ™pnego na stronie www.ikm.gda.pl. Formularz należy odesÅ‚ać do 16 kwietnia 2015 na adres [email protected]  lub w formie papierowej dostarczyć pod adres :

Anna Urbańczyk

Instytut Kultury Miejskiej

ul. DÅ‚ugi Targ 39/40

80-830 Gdańsk

 

Numer faxu: 58 760 72 15

Ilość miejsc jest ograniczona do 16 osób. Potwierdzenie udziaÅ‚u w warsztatach oraz ostatecznÄ… ich datÄ™ osoby zakwalifikowane otrzymajÄ… do dnia  20 kwietnia 2015.

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!

Szkolenie dedykowane jest osobom rozumiejÄ…cym naturÄ™ / filozofiÄ™ coachingu jako procesu wspierania ludzi w zmianie, w osiÄ…ganiu przez nich istotnych celów oraz posiadajÄ…cych już podstawy z obszaru umiejÄ™tnoÅ›ci coachingowych (odbyte szkolenie).

Szkolenie bÄ™dzie prowadzone z naciskiem na trening umiejÄ™tnoÅ›ci coachingowych pozwalajÄ…cy później aplikować je w kontakcie z coachee (osobÄ… korzystajÄ…cÄ… z coachingu).

Liczba wyświetleń: 864