Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Nasiennictwa Drukuj Stworz PDF

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

 

Województwo: Pomorskie

Powiat:  Nowy Dwór GdaÅ„ski

Agrofag: Chowacz brukwiaczek

Roślina: Rzepak ozimy

Data publikacji komunikatu: 08,04,2015r.

Na plantacjach rzepaku ozimego stwierdzono pojaw chrzÄ…szczy chowacza brukwiaczka.

 

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania chowacza brukwiaczka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

 

Nalot chrząszczy na plantacje rzepaku następuje wiosną najczęściej gdy temperatura gleby wynosi
5-7oC a temperatura otoczenia osiÄ…gnie 10-12oC. Uszkodzenia na plantacjach rzepaku powodujÄ… chrzÄ…szcze oraz larwy. NajwiÄ™ksze szkody wyrzÄ…dzajÄ… larwy, które żerujÄ… w rdzeniu Å‚odygi
aż do momentu osiągnięcia przez rzepak dojrzałości. Uszkodzone rośliny wykrzywiają się i skręcają, dochodzi do pękania łodyg i wylegania roślin, ponadto rośliny takie są atakowane przez patogeny grzybowe.

 

Zabiegi zwalczajÄ…ce przy użyciu Å›rodków ochrony roÅ›lin wykonuje siÄ™ w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwoÅ›ci:

  • stwierdzenia od 2-4 chrzÄ…szczy na 25 roÅ›linach
  • odÅ‚owienia w ciÄ…gu kolejnych 3 dni Å›rednio okoÅ‚o 10 sztuk chrzÄ…szczy w jednym żóÅ‚tym naczyniu

Ograniczyć występowanie szkodnika można także poprzez stosowanie:

  • prawidÅ‚owej agrotechniki
  • izolacji przestrzennej od innych roÅ›lin krzyżowych i warzyw kapustnych,
  • wysiewu odmian późno wznawiajÄ…cych wegetacjÄ™ wiosnÄ…

 

Środki ochrony roślin:

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

1)      Wyszukiwarka dajÄ…ca możliwość Å‚atwego uzyskania informacji o zalecanych Å›rodkach ochrony roÅ›lin w danych uprawach, na danego agrofaga - kliknij tutaj (http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin),

2)      Etykiety stosowania Å›rodków ochrony roÅ›lin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - kliknij tutaj (http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0).

Uwagi:

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wszedÅ‚ w życie obowiÄ…zek stosowania zasad integrowanej ochrony roÅ›lin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników Å›rodków ochrony roÅ›lin. SzczegóÅ‚y na stronie: http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin
Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

1)      Åšrodki ochrony roÅ›lin mogÄ… być stosowane jeżeli zostaÅ‚y dopuszczone do obrotu i stosowania.

2)      Åšrodki ochrony roÅ›lin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierzÄ…t oraz dla Å›rodowiska, w tym przeciwdziaÅ‚ać zniesieniu Å›rodków ochrony roÅ›lin na obszary i obiekty niebÄ™dÄ…ce celem zabiegu z zastosowaniem tych Å›rodków oraz planować stosowanie Å›rodków ochrony roÅ›lin z uwzglÄ™dnieniem okresu, w którym ludzie bÄ™dÄ… przebywać na obszarze objÄ™tym zabiegiem.

3)      Åšrodki ochrony roÅ›lin stosuje siÄ™ sprzÄ™tem sprawnym technicznie.

4)      Zabieg z zastosowaniem Å›rodków ochrony roÅ›lin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.

Profesjonalni użytkownicy Å›rodków ochrony roÅ›lin sÄ… zobowiÄ…zani do prowadzenia dokumentacji dotyczÄ…cej stosowanych przez nich Å›rodków ochrony roÅ›lin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Komunikat 2015-04-20 11:23:11 Charkiewicz Ewelina
Liczba wyświetleń: 1228