Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

WYKONYWANIE ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH W OBRĘBIE KORON DRZEW ORAZ TERMINY USUWANIA DRZEW I KRZEWÓW Drukuj Stworz PDF

Wójt Gminy Stegna przypomina, że zgodnie z art. 87 a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 627 ze zm.) prace w obrębie koron drzew nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu: 

  • usuwanie gałęzi obumarłych lub nadłamanych,
  • utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa,
  • wykonywanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa.

 

 

Ponadto prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wyjątkiem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom.


Zgodnie z powyższymi, cięcie koron drzew możliwe jest tylko w ściśle określonych przypadkach i nie może być tutaj mowy o dowolności takiego działania. Również czynnikiem powodującym cięcia drzew nie może być szeroko rozumiany ludzki interes. Nie istnieje takie cięcie żywych konarów drzew, które byłoby obojętne dla ich stanu. Wyjątkiem jest odpowiednie usuwanie martwych lub chorych konarów i gałęzi.

 

Wszelkie zabiegi oraz cięcia pielęgnacyjne (przede wszystkim usuwanie posuszu) i techniczne drzew i krzewów posiadacz terenu winien przeprowadzić we własnym zakresie, pod warunkiem, że będą one wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i przepisami (najlepiej w marcu, jednakże dopiero po ustąpieniu silnych mrozów nocnych). Jeśli właściciel nie posiada odpowiednich kwalifikacji, winien zlecić te prace kompetentnym fachowcom. Każde cięcie żywej tkanki starszego drzewa powoduje zaburzenia fizjologiczne i zachwianie równowagi pomiędzy częścią nadziemną i podziemną. Dodatkowo, w przypadku niezabezpieczenia ran, stają się one szerokimi wrotami zakażeń drzewa przez najróżniejsze patogeny chorobotwórcze, głównie bakterie, grzyby i owady, co znacznie skraca żywotność drzew. Ponadto nadmierne cięcia powodują zasadnicze zaburzenia w bilansie energetycznym drzew i mogą stwarzać szereg problemów obniżających ich stan zdrowotny w kolejnych sezonach. Zredukowana ponad miarę korona drzewa nie wyprodukuje wystarczająco dużo asymilatów, aby dostarczyć materiały odżywcze dla całego drzewa, a w szczególności jego części podziemnej. Należy też podkreślić, że wszystkie cięcia dokonywane w okresie jesiennym dodatkowo pozbawiają drzewo pokarmu na okres spoczynku zimowego oraz uformowanych już pąków, z których wiosną następuje normalny wzrost pędów i listowia, wskutek czego drzewo może być osłabione w kolejnym sezonie. W konsekwencji na skutek zaburzenia równowagi między koroną a korzeniami, niedożywione korzenie obumierają i drzewo zamiera. Źle przycięte drzewo traci też, często nieodwracalnie, walory estetyczne.

 

Należy również podkreślić, że każde cięcie, zwłaszcza ogłowienie, osłabia drzewo, skracając jego żywotność lub wprost przyczynia się do obumierania.


Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 88 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. 2013 poz. 627 ze zm.) Wójt Gminy Stegna wymierza administracyjną karę pieniężną za:

  • usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia,
  • usuniecie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości,
  • zniszczenia drzewa lub krzewu,
  • uszkodzenia drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.

 

 Wobec powyższego może zostać wymierzona kara pieniężna sięgającą nawet kilkuset tysięcy złotych za jedno drzewo.


Zgodę na usunięcie drzew i krzewów wydaje się w terminie od 16 października do dnia 31 marca (poza okresem lęgowym ptaków). W razie wątpliwości, jak poprawnie wykonać zabiegi, należy kontaktować się z Urzędem Gminy Stegna lub Parkiem Krajobrazowym „Mierzeja Wiślana”.

Liczba wyświetleń: 1030