Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Kampania Promocyjna Żuław Drukuj Stworz PDF

Oficjalna strona projektu

 

 „Kampania Promocyjna Żuław” to kompleksowy projekt partnerski o zasięgu ponadlokalnym, którego celem jest wzmocnienie potencjału turystycznego Żuław. Partnerami projektu jest 6 gmin żuławskich (Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Stare Pole, Stegna) z 3 powiatów nowodworskich: nowodworskiego, gdańskiego i malborskiego. Przedsięwzięcie dotyczy działań promujących Żuławy  jako produktu turystycznego, zbadanie i wykreowanie marki Żuław, budowę i integrację systemu informacji turystycznej, organizację medialnej kampanii reklamowej oraz udział w targach turystycznych.

 

Całkowity koszt realizacji projektu dla wszystkich gmin partnerskich: 1 564 546,10 zł

 

Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 101 386,10 zł

 

Wkład własny Gminy Stegna: 82 517,61 zł (wydatki kwalifikowalne), 9678,28 zł (wydatki niekwalifikowalne)


 

Wysokość dofinansowania Gminy Stegna: 247 552,83 zł

 

Lp.

Zakres Gminy Stegna

Ilość

Koszty brutto

Stopień zaawansowania realizacji

1.

Studium Wykonalności

1szt.

10 166,87zł

Zrealizowano

2.

Przygotowanie opracowania „Analiza i badania marketingowe produktów turystycznych Żuław”

1 szt.

11 331,36zł

Zrealizowano

3.

Ogłoszenie prasowe-reklama

1 szt.

263,52zł

Zrealizowano

4.

Wykonanie strony internetowej „Kampanii Promocyjnej Żuław”

1 szt.

1 000,00zł

Zrealizowano

5.

Udział w finansowaniu zakupu laptopa

1 szt.

500,00zł

Zrealizowano

6.

Tablice Informacyjne

9szt.

13 500,00zł

Zrealizowano

7.

Aparat cyfrowy

1 szt.

1 500,00zł

Zrealizowano

8.

Mapa wspólna beneficjentów

1szt

1 000,00zł

Zrealizowano

9.

Wydawnictwo reklamowe

 

10 000,00zł

Zrealizowano

10.

Namiot

1szt

2 500,00zł

Zrealizowano

11.

Gadżety tematyczne, materiały promocyjne

-

18 234,12zł

Zrealizowano

12.

Kampania promocyjna -wykonanie spotu reklamowego

1 szt.

5 000,00zł

Zrealizowano

13.

Strój Żuławski

2szt.

3 000,00zł

Zrealizowano

14.

Strategia Turystyczna Żuław

1szt.

12 983,85

Zrealizowano

15.

Mapa gminy zwijana

1szt.

1 500,00zł

Zrealizowano

16.

Nadzór inwestorski nad przebudową i modernizacją budynku Informacji Turystycznej w Stegnie

-

6 100,00zł

Zrealizowano

17.

Remont i adaptacja pomieszczeń Informacji Turystycznej w Stegnie

-

183 847,44ł

Zrealizowano

18.

Roboty dodatkowe remontu i adaptacji pomieszczeń Informacji Turystycznej

-

15 663,52zł

Zrealizowano

19.

Wyposażenie pomieszczeń Informacji Turystycznej

­-

23 990,60zł

Zrealizowano

20.

Mapy do celów projektowych i informacyjnych

26 szt.

2 507,00zł

Zrealizowano

21.

Wykonanie 10 zdjęć  obiektów zabytkowych

10 szt.

500,00zł

Zrealizowano

22. Wykonanie projektów graficznych oznakowania kolejki wąskotorowej 1 kpl. 840,05zł Zrealizowano

23.

Oznakowanie przystanków kolejki wąskotorowej

14 szt.

8549,80zł

Zrealizowano

24.

Witacze

2 szt.

36 956,55zł

Zrealizowano

25.

Słupki informacyjne -oznakowanie zabytków

6 szt.

7 435,35zł

Zrealizowano

26.

Tablice informacyjne

9 szt.

14 587,80zł

Zrealizowano

27.

Drogowskazy

6 szt.

4 815,45zł

Zrealizowano

28.

Tablica pamiątkowa

1 szt.

500,00zł

Zrealizowano

 

Unia Europejska        

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Liczba wyświetleń: 1486