Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Urząd stanu cywilnego Drukuj Stworz PDF

  1. Rejestracja aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu i ich zmiany.
  2. Unieważnianie, sprostowanie, ustalenie treści, odtworzenie i uzupełnianie aktu stanu cywilnego.
  3. Wpisywanie akt stanu cywilnego sporządzonych  za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego.
  4. Uznawanie orzeczeń sądów obcych państw o rozwodzie, separacji albo unieważnieniu małżeństwa.
  5. Zmiana imion i nazwisk.
  6. Nadawanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie.
  7. Wydawanie zaświadczeń o zdolności do zawarcia małżeństwa za granicą.
  8. Wydawanie zaświadczeń braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
  9. Wydawanie odpisów zupełnych , skróconych i wielojęzycznych aktów stanu cywilnego.
  10. Przyjmowanie zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.
Liczba wyświetleń: 602