Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

XXXIV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ORGANOWY W KOŚCIELE P.W. NSPJ W STEGNIE ORAZ W KOŚCIELE W NIEDŹWIEDZICY - fotorelacja 18.07.2015 Drukuj Stworz PDF

Miniony weekend przyciÄ…gnÄ…Å‚ na MierzejÄ™ WiÅ›lanÄ… tÅ‚umy turystów, chcÄ…cych odpocząć i nabrać siÅ‚ do dalszej pracy. Oprócz popularnego już Koncertu Lata z Radiem, na urlopowiczów czekaÅ‚a także spora dawka muzyki instrumentalnej. W sobotÄ™ 18 lipca 2015 w koÅ›ciele p.w. NSPJ w Stegnie odbyÅ‚ siÄ™ trzeci koncert w ramach XXXIV MiÄ™dzynarodowego Festiwalu Organowego. Tym razem dla licznie zgromadzonej publicznoÅ›ci zagraÅ‚ wybitny wÅ‚oski muzyk - organista Angelo Castaldo. Artysta ujÄ…Å‚ sÅ‚uchaczy otwartoÅ›ciÄ… i charyzmÄ…. 

W najbliższą sobotę 25 lipca 2015 odbędą się aż dwa koncerty w ramach tegorocznego Festiwalu.

Pierwszy koncert odbędzie się w kościele p.w. Św. Jakuba w Niedźwiedzicy o godz.: 13:00 - wystąpią:

Waldemar Krawiec, organy              

Janusz Szadowiak, trÄ…bka/flügelhorn/trÄ…bka piccolo.

Artyści zaprezentują następujący repertuar:

Wilhelm Ernst Bach (1759-1845) -  organy solo

Toccata C-dur                                                                                     

 

Jan Sebastian Bach  (1685-1750)  

Jesu bleibet meine Freude - trÄ…bka i organy                                                               

 

Bruno Stein (1873-1915)

Charakterstücke für die Orgel Opus 31 - organy solo          

Präludium c-moll nr 1 - organy solo

Intermezzo f-moll nr 4 - organy solo

 

Georges Bizet  (1838-1875)    

Agnus Dei - trÄ…bka i organy

 

Pietro Mascagni  (1863-1945)

Sinfonisches Intermezzo - trÄ…bka i organy

 

Giovanni Battista Martini (1706-1784)

Offertorio G major - organy solo

Elevazione g minor - organy solo

 

Franz Schubert   (1797-1828)

Serenada - trÄ…bka i organy

 

Ennio Morricone (*1928) 

Obój Gabryela - trÄ…bka i organy

 

Moritz Brosig (1815-1887)

Fantasie g-moll op. 9 - organy solo

 

Wojciech Kilar (1932-2013)         

Wokaliza z filmu DziewiÄ…te wrota - trÄ…bka i organy         

 

 

W koÅ›ciele w Stegnie wystÄ…pi natomiast Nicolò Antonio Sari (WÅ‚ochy), organy.

Artysta wykona następujące utwory:

Dietrich Buxtehude (1637-1707)             

-   Preludium g-moll BuxWV 163

-   Passacaglia d-moll BuxWV 161

 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)       

-   Preludium i fuga G-dur BWV 541

-   Liebster Jesu, wir sind hier BWV 731 

-   Concerto C-dur BWV 976

(da A. Vivaldi)  Allegro – Largo – Allegro

 

Johann Bernhard Bach (1676-1749)       

Ciaccona B-dur

 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Ouverture C-dur                                                                                                                          

(Grave – Allegro)

 

Harmonogram Festiwalu na kolejne soboty:

01.08 Simone Baiocchi (WÅ‚ochy), organy 
Monika Czalej - Pujol (WÅ‚ochy), mezzosopran

08.08 Josef Edwin Miltschitzky (Niemcy), organy 
Susanne Jutz – Miltschitzky (Niemcy), sopran

15.08 Adam Sadowski, organy

22.08 Roman Perucki, organy 
Łukasz Długosz, flet

 

*Harmonogram Festiwalu może ulec zmianie. Najświeższe informacje o wydarzeniu można znaleźć na stronie internetowej:www.stegna.naszgok.pl

Organizatorzy: Gminny OÅ›rodek Kultury w Stegnie, Polska Filharmonia BaÅ‚tycka im. Fryderyka Chopina w GdaÅ„sku oraz Stowarzyszenie „KULTURALNI”

logo

 

WstÄ™p na koncerty jest pÅ‚atny w wysokoÅ›ci: 

• 15 zÅ‚ bilet normalny
• 10 zÅ‚ bilet ulgowy – seniorzy, dzieci i mÅ‚odzież szkolna
• 50 zÅ‚ – KARNET NA WSZYSTKIE KONCERTY do nabycia od dnia 22.06.2015 w biurze GOK w Stegnie

„XXXIV MiÄ™dzynarodowy Festiwal Organowy w koÅ›ciele p.w. NajÅ›wiÄ™tszego Serca Pana Jezusa w Stegnie oraz w koÅ›ciele w Niedźwiedzicy” jest dofinansowany ze Å›rodków SamorzÄ…du Województwa Pomorskiego w ramach zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie „KULTURALNI”.

logo

 

Patronat honorowy nad Festiwalem objÄ…Å‚ pan MieczysÅ‚aw Struk - MarszaÅ‚ek Województwa Pomorskiego.

logo

 

Dla dociekliwych:

Nicolò Antonio Sari  urodzony w Wenecji w 1987 roku. W 2007 roku ukoÅ„czyÅ‚ z wyróżnieniem konserwatorium w Wenecji w klasie organów i kompozycji organowej (pod kierunkiem Elsy Bolzonello  Zoya i Roberta Padoin).  Jest zwyciÄ™zcÄ… wielu miÄ™dzynarodowych konkursów, m.in.: w Amsterdamie (konkurs J.P. Sweelincka, II nagroda – pierwszej nie przyznano), w St. Julien du Sault (Francja), Salerno, Fano Adriano, Muzzana del Turgnano oraz krajowego konkursu w Varzi. Ponadto jest laureatem innych konkursów, w tym w Borca di Cadore, Grazu, Carunchio. WystÄ™powaÅ‚ podczas wielu znaczÄ…cych festiwali w rodzinnych  WÅ‚oszech, jak i za granicÄ…. KoncertowaÅ‚ również  z orkiestrÄ… Fenice at the Malibran Theatre of Venice, z Ravenna Chamber Music Orchestra i z Orchestra of Padua and the Veneto Region. W 2012 roku z wyróżnieniem ukoÅ„czyÅ‚ dwuletni organowy kurs mistrzowski w konserwatorium A. Pedrollo w Vicenzy, pod kierunkiem Roberto Antonello. Dwa lata później z wyróżnieniem ukoÅ„czyÅ‚ dwuletni klawesynowy kurs mistrzowski, prowadzony przez PatriziÄ™ Marisaldi. Nicolò Antonio Sari  jest dyrektorem artystycznym MiÄ™dzynarodowego Festiwalu Organowego im. Gaetano Callido oraz organistÄ… koÅ›cioÅ‚ów Carmini i San Trovaso w rodzinnym mieÅ›cie. 

Waldemar Krawiec – urodziÅ‚ siÄ™ w 1964 roku w KÄ™dzierzynie – Koźlu.NaukÄ™ gry na organach rozpoczÄ…Å‚ w Studium Organistowskim przy Kurii Biskupiej w Opolu pod kierunkiem Barbary ÅšlÄ™czek. UkoÅ„czyÅ‚ z wyróżnieniem PSM II stopnia w Zabrzu w klasie organów Łucji Krosny-Widerowej. BÄ™dÄ…c na roku dyplomowym peÅ‚niÅ‚ przez rok obowiÄ…zki organisty w koÅ›ciele Å›w. MikoÅ‚aja w KÄ™dzierzynie, po Å›mierci pierwszego nauczyciela fortepianu Wiktora ÅšwiÄ™tka. NastÄ™pnie studiowaÅ‚ w Akademii Muzycznej w Katowicach pod kierunkiem prof. Juliana Gembalskiego. U swego mistrza ukoÅ„czyÅ‚ również studia podyplomowe. Tematem jego pracy dyplomowej, byÅ‚o przygotowanie do druku Fantazji op. 14 Jana Gawlasa. W czasie studiów peÅ‚niÅ‚ obowiÄ…zki organisty w koÅ›ciele p.w. Å›w. Jana i PawÅ‚a MÄ™czenników                 w Katowicach (DÄ…b), a po studiach przez 7 lat w koÅ›ciele Å›w. Kamila w Zabrzu. UczestniczyÅ‚ w wielu kursach mistrzowskich poÅ›wiÄ™conych interpretacji muzyki organowej w Polsce, Niemczech i Belgii, prowadzonych przez wybitnych profesorów: U. Spang-Hansena, J. Boyera, J. Ferrarda, Ch. Bosserta, N. Danby. W 1994 r. otrzymaÅ‚ wyróżnienie na I MiÄ™dzynarodowym Konkursie Organowym im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu za najlepsze wykonanie utworu „Mater dolorosa”. BraÅ‚ udziaÅ‚ w wielu koncertach jako solista i kameralista w kraju i za granicÄ… (Niemcy, Austria, WÅ‚ochy, WÄ™gry, Czechy, SÅ‚owacja, Łotwa, Finlandia). Interesuje siÄ™ muzykÄ… Å›lÄ…skÄ…. W 1996 r. braÅ‚ udziaÅ‚ w koncercie poÅ›wiÄ™conym 25 rocznicy Å›mierci Å›lÄ…skiego kompozytora Fritza Lubricha. W 2003 roku już po raz drugi braÅ‚ udziaÅ‚ w Festiwalu Kompozytorów ÅšlÄ…skich w Opolu, gdzie wykonaÅ‚ monograficzne koncerty poÅ›wiÄ™cone twórczoÅ›ci wrocÅ‚awskiego organisty i kompozytora Moritza Brosiga. W roku 2000 otrzymaÅ‚ nagrodÄ™ Prezydenta Miasta Zabrze za osiÄ…gniÄ™cia pedagogiczne oraz wkÅ‚ad w rozwój kultury w mieÅ›cie. Z jego inicjatywy zapoczÄ…tkowano w 1995 roku koncerty organowe w Zabrzu, które przeksztaÅ‚ciÅ‚y siÄ™ w MiÄ™dzynarodowy Festiwal Organowy im. ks. Antoniego Chlondowskiego. ZostaÅ‚ dyrektorem artystycznym tego Festiwalu. Prowadzi klasÄ™ organów w PSM II st. w Zabrzu. Jest wykÅ‚adowcÄ… w Studium Muzyki KoÅ›cielnej i Diecezjalnej Szkole Organistowskiej w Gliwicach. UdzielaÅ‚ siÄ™     w pracach redakcyjnych nad wydaniem nowego ChoraÅ‚u „Droga do nieba”. NagraÅ‚ pÅ‚ytÄ™ CD rejestrujÄ…cÄ… cztery instrumenty Å›lÄ…ska opolskiego. Jest czÅ‚onkiem Diecezjalnej Komisji Odbioru Organów w Gliwicach.

 

Janusz Szadowiak od 1974 roku jest I trÄ™baczem - solistÄ… Polskiej Filharmonii BaÅ‚tyckiej w GdaÅ„sku. StudiowaÅ‚ w klasie trÄ…bki prof. Reydycha w Wyższej Szkole Muzycznej w GdaÅ„sku, zdobywca  II  nagrody w Ogólnopolskim Konkursie TrÄ™baczy w 1977 r. BraÅ‚ udziaÅ‚ w Kursie Mistrzowskim w Weimarze w klasie trÄ…bki Ludwika Güttlera, koncertowaÅ‚ jako solista w Danii, Hiszpanii, Holandii i Niemczech. W repertuarze posiada kompozycje na trÄ…bkÄ™, trÄ…bkÄ™ piccolo i flugelhorn. Od 1979 r. jest czÅ‚onkiem „The GdaÅ„sk Philharmonic Brass”,  z którym koncertowaÅ‚ w Austrii, BuÅ‚garii, Niemczech, Szwecji i WÅ‚oszech. Z zespoÅ‚em nagrywa dla Polskiego Radia i Telewizji. Wraz z zespoÅ‚em bierze udziaÅ‚ w projekcie „OLO WALICKI  METALLA  PRETIOSA” (prawykonanie projektu odbyÅ‚o siÄ™ 45.FESTIWALU JAZZ JAMBOREE 2003; Olo Walicki –kontrabas, Leszek Możdżer – fortepian, Maurice de Martin (Niemcy) – perkusja). DokonaÅ‚ polskich prawykonaÅ„ utworów na trÄ…bkÄ™ i orkiestrÄ™: J. Daetwylera Koncert na trÄ…bkÄ™, orkiestrÄ™ smyczkowÄ… i perkusjÄ™ (ŁomżyÅ„ska Orkiestra Kameralna  pod dyr. T.Chachaja, 2001), Tadeusza Kassakq 3 Melodie, Alexandra Arutiuniana Elegy (PÅ‚ocka Orkiestra Symfoniczna pod dyr. M. DworzyÅ„skiego, 2004).

 

Fotogaleria jest dostępna pod linkiem:

http://www.stegna.naszgok.pl/news/xxxiv-midzynarodowy-festiwal-organowy-w-kociele-p-w-nspj-w-stegnie-fotorelacja-z-18-lipca-2015

Liczba wyświetleń: 911