Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

DOPALACZE! Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów Drukuj Stworz PDF

Apelujemy i ostrzegamy aby nie zażywać żadnych Å›rodków niewiadomego pochodzenia i o nieznanym skÅ‚adzie chemicznym. Skutki przyjÄ™cia takich specyfików mogÄ… okazać siÄ™ tragiczne. DowodzÄ… tego chociażby przykÅ‚ady z ostatnich dni kiedy to do szpitali trafiÅ‚y osoby z ostrym zatruciem organizmu.Nie brakuje również przypadków, gdy przyjÄ™cie podejrzanych substancji zakoÅ„czyÅ‚o siÄ™ Å›mierciÄ….

Producenci caÅ‚y czas modyfikujÄ… skÅ‚ad chemiczny dopalaczy. CzÄ™sto mieszkanki te okazujÄ… siÄ™ Å›miertelne dla organizmu. Wystarczy naprawdÄ™ chwila by doszÅ‚o do tragedii. 
Wystarczy również jedna decyzja, by zapobiec,pomóc czy uratować. 
Apelujemy o przekazywanie wszelkich informacji o dopalaczach do najbliższej jednostki Policji.
Ministerstwo Spraw WewnÄ™trznych przygotowaÅ‚o także listÄ™ numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy.

800 060 800 – BezpÅ‚atna, caÅ‚odobowa infolinia GÅ‚ównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwoÅ›ciach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy majÄ… wÄ…tpliwoÅ›ci czy ich dzieci zażywajÄ… dopalacze. Na infoliniÄ™ GIS można przekazywać także informacje, które mogÄ… uÅ‚atwić sÅ‚użbom dotarcie do osób handlujÄ…cych tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i MÅ‚odzieży. SÅ‚uży on mÅ‚odzieży i dzieciom potrzebujÄ…cym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniÄ…cym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostÄ™pna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostÄ™pna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliÅ›ci przeprowadzili 3205 rozmów dotyczÄ…cych kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi..

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeÅ„stwa dzieci. To bezpÅ‚atna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebujÄ… wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziaÅ‚ania i pomocy dzieciom przeżywajÄ…cym kÅ‚opoty i trudnoÅ›ci wynikajÄ…ce z problemów i zachowaÅ„ ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia zwiÄ…zane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myÅ›li samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostÄ™pna od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostÄ™pna pod adresem [email protected] W pierwszym póÅ‚roczu 2015 roku 61 rozmów dotyczyÅ‚o problemów z substancjami psychoaktywnymi (www.800100100.pl).

800 12 12 12 – DzieciÄ™cy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujÄ…ce pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogÄ… korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosÅ‚ych, którzy chcÄ… zgÅ‚osić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni nastÄ™pnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiÄ…zujÄ…cy na terenie caÅ‚ej Unii Europejskiej.

 

Liczba wyświetleń: 837