Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Stacja Paliw ORLEN w Stegnie oficjalnie otwarta !!!! Drukuj Stworz PDF

Dziś już pierwsi klienci stacji paliw w Stegnie zatankowali swoje auta. Informujemy, że stacja paliw czynna jest codziennie w godz. 6:00 - 22:00.

Przedstawiciele PKN Orlen zÅ‚ożyli serdeczne podziÄ™kowania dla p. Wójt Ewy DÄ…bskiej za pomoc przy realizacji tej inwestycji. DziÄ™ki zaangażowaniu p. Wójt na etapie tworzenia dokumentacji, wydania pozwolenia na budowÄ™ oraz pozwolenia na użytkowanie stacja CPN w Stegnie jako jedyna w Polsce powstaÅ‚a i zostaÅ‚a oddana do użytku w rekordowym tempie 12 tygodni !!! Nadmieniamy również, że dziÄ™ki tej inwestycji w Stegnie powstaÅ‚o 8 nowych miejsc pracy, a sama stacja CPN znaczÄ…co poprawiÅ‚a wizerunek miejscowoÅ›ci.

Przypominamy również, że w drugim etapie prac majÄ… zostać postawione zbiorniki na gaz, pod które zostaÅ‚y już przygotowane przyÅ‚Ä…cza. Prace drugiego etapu sÄ… już konsultowane z p. Wójt EwÄ… DÄ…bskÄ….

Liczba wyświetleń: 1383