Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

zaproszenie na spotkanie w sprawie strategii OMGSS Drukuj Stworz PDF

Paweł Adamowicz – Prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz Zbigniew Ptak – Starosta Nowodworski serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym na temat projektu Strategii Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030 oraz sposobów wdrażania jej zapisów

Strategia 2030 bÄ™dzie wskazywaÅ‚a najważniejsze kierunki rozwoju naszej metropolii na kolejne lata. StÄ…d też potrzeba otwartej dyskusji i konsultacji zapisów dokumentu na terenie caÅ‚ego OM.

Termin i miejsce spotkania: 8 października 2015 r. (czwartek) w godzinach od 13.00 do 15.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim (ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, parter, sala nr 9).

PROGRAM

spotkania informacyjno-konsultacyjnego na temat

Strategii Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot do roku 2030

 

Data:          

8 października 2015

Godzina:

13:00-15:30

Miejsce:

Sala Konferencyjna w Starostwie Powiatowym
w Nowym Dworze Gdańskim (ul. Sikorskiego 23)

 

 

 

13:00

 

 

13:05

 

13:10

 

 

 

13:30

 

 

14:00

 

 

14:15

 

14:55

 

 

15:00

Otwarcie spotkania i powitanie gości
Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski

 

Film nt. Strategii 2030

Potrzeba wspóÅ‚pracy metropolitalnej w kontekÅ›cie dotychczasowych doÅ›wiadczeÅ„ z funkcjonowania samorzÄ…du terytorialnego

Paweł Adamowicz, Prezes Zarządu OMG-G-S

 

Korzyści dla gminy i powiatu z realizacji Strategii 2030
wystÄ…pienie eksperta

 

Wizja i cele Strategii 2030

MichaÅ‚ Glaser, Dyrektor Biura OMG-G-S 

 

Dyskusja

 

Zakończenie spotkania

Zbigniew Ptak, Starosta Nowodworski

 

Poczęstunek

Liczba wyświetleń: 429