Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowę rowów przydrożnych i przepustów na podstawie niezbędnej do wykonania inwestycji-dokumentacji w Gminie Stegna Drukuj Stworz PDF

              

Projekt jest  realizowany w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora ryboÅ‚óstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Projekt dot. odbudowy istniejÄ…cych rowów przydrożnych i przepustów. Realizacja projektu przyczyni siÄ™ do wzmocnienia ochrony przeciwpowodziowej. Wskazane dziaÅ‚ania sÄ… podstawowym warunkiem zabezpieczenia ludzi i gospodarki przed ogromnymi stratami w przyrodzie i degradacjÄ… Å›rodowiska.

 

Przetarg na wyłonienie wykonawcy został ogłoszony 28.11.2012r., 13.12.2012r. nastąpiło otwarcie ofert. Umowę z wykonawcą HL System Krzysztof Dzikowski podpisano w dniu 04.03.2013r.

 

Nr umowy o dofinansowanie:

00164-6173-SW1100438/11/12 z 18.06.2012r.

Kwota pomocy z umowy o dofinansowanie dla całej operacji 276 462 , 69 zł w tym Europejski Fundusz Rybacki 207 347,01 zł

 

Okres realizacji operacji:

data rozpoczęcia sierpień 2013 r.

data zakończenia listopad 2013 r.

 

Koszty całkowite operacji - 314 850,39

Koszty kwalifikowalne operacji - 256 891,63

 

Zkres rzeczowy:

Odmulenie koryta rowów w celu przywrócenia przekroju i gÅ‚Ä™bokoÅ›ci

m

1 273

Udrożnienie przepustów

km

50,42

Liczba wyświetleń: 1181