Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Przegląd stanu dróg w Mikoszewie. Drukuj Stworz PDF

W dniu 1 października 2015 r. odbyÅ‚ siÄ™ przeglÄ…d dróg w miejscowoÅ›ci Mikoszewo. W przeglÄ…dzie stanu dróg wziÄ™li udziaÅ‚ : soÅ‚tys Beata StÄ™plewska oraz z-ca wójta Tomasz Gajewski.Po zapoznaniu siÄ™ z terenem, który wymagaÅ‚ przejÅ›cia ponad 7 kilometrów celem dokÅ‚adnej analizy stanu istniejÄ…cego, Wójt Ewa DÄ…bska skÅ‚ada gorÄ…ce podziÄ™kowania mieszkaÅ„com ul. DÅ‚ugiej w osobach: p. Ryszard RzÄ…dkowski, p. Edward Lenart oraz p. WiesÅ‚aw Zabost za wsparcie przy bieżącym utrzymaniu drogi i za udzielony wkÅ‚ad wÅ‚asny na utrzymanie drogi. SpoÅ‚eczne podejÅ›cie mieszkaÅ„ców do problemów utrzymania dróg zasÅ‚uguje na podziÄ™kowanie wÅ‚adz gminnych. DziÄ™kujemy

 


Liczba wyświetleń: 771