Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Przegląd stanu dróg w Mikoszewie. Drukuj Stworz PDF

W dniu 1 października 2015 r. odbył się przegląd dróg w miejscowości Mikoszewo. W przeglądzie stanu dróg wzięli udział : sołtys Beata Stęplewska oraz z-ca wójta Tomasz Gajewski.Po zapoznaniu się z terenem, który wymagał przejścia ponad 7 kilometrów celem dokładnej analizy stanu istniejącego, Wójt Ewa Dąbska składa gorące podziękowania mieszkańcom ul. Długiej w osobach: p. Ryszard Rządkowski, p. Edward Lenart oraz p. Wiesław Zabost za wsparcie przy bieżącym utrzymaniu drogi i za udzielony wkład własny na utrzymanie drogi. Społeczne podejście mieszkańców do problemów utrzymania dróg zasługuje na podziękowanie władz gminnych. Dziękujemy

 


Liczba wyświetleń: 709