Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

W gminie Stegna rozpoczynają się wybory sołtysów i Rad Sołeckich Drukuj Stworz PDF

W gminie Stegna rozpoczynają się wybory sołtysów i Rad Sołeckich

Kadencja soÅ‚tysów i Rad SoÅ‚eckich dobiega koÅ„ca. Od 10 stcznia sukcesywnie w poszczególnych soÅ‚ectwach odbywać siÄ™ bÄ™dÄ… zebrania wyborcze, podczas których mieszkaÅ„cy wybiorÄ… soÅ‚tysów i Rady SoÅ‚eckie na kadecjÄ™ 2011-2015.

Jako pierwsi swoje organy wybrali mieszkańcy sołectwa Junoszyno (10.01.2011r.). W pozostałych sołecwach wybory odbędą się w styczniu, lutym oraz w czerwcu 2011r. - zgodnie z ustalonym harmonogramem zebrań wyborczych.

Mamy nadziejÄ™, że w/w informacja cieszyć siÄ™ bÄ™dzie dużym zainteresowaniem oraz, że w tegorocznych zebraniach wyborczych weźmie udziaÅ‚ wyjÄ…tkowo duża ilość mieszkaÅ„ców.

W wyborach samorzÄ…dowych mieliÅ›my bardzo dużą frekwencjÄ™. Czy równie duża frekwencja bÄ™dzie podczas wyborów przeprowadzanych w soÅ‚ectwach? Liczymy na to, że tak bÄ™dzie i zachÄ™camy do udziaÅ‚u w wyborach soÅ‚tysów i Rad SoÅ‚eckich

Liczba wyświetleń: 647