Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Fundusz Przykład 10 Drukuj Stworz PDF

Przykład 10

Projekt   10         Promocja     miejscowoÅ›ci   turystycznej   X

Cele   projektu      Celem  projektu  jest   promocja   SoÅ‚ectwa  X jako  miejscowoÅ›ci  atrakcyjnej tury-

                     stycznie.

Budżet    projektu     L.p.                 Zadanie                   Koszt   zadania     ŹródÅ‚o finansowa-

                                                                                                   nia
                                                                           [PLN]

                               Opracowanie i druk folderu                       3.000     Fundusz SoÅ‚ecki

                               promocyjnego

                               Zakup i montaż tablic do ozna-                   2.000     Fundusz SoÅ‚ecki

                               czeÅ„  lokalnych atrakcji

                               UdziaÅ‚ w   targach turystycznych                 3.000     Fundusz SoÅ‚ecki

                               (na wspólnym   stoisku    z   powia-

                               tem)

                      4.       Oznaczenie szlaków   rowero-                     2.000     Fundusz SoÅ‚ecki

                               wych

                                                          RAZEM                10.000

                     Realizacja   powyższych   zada Å„   przyczyni    siÄ™  do  promocji   wsi  jako  miejscowoÅ›ci
                     atrakcyjnej   turystycznie .   Posiadamy bardzo  ciekawe walory   turystyczne  takie jak :
                     las, jezioro  z   zagospodarowanym      kÄ…pieliskiem,  pole   namiotowe  oraz   dodatkowo
                     kilka   dobrze   dziaÅ‚ajÄ…cyc h   gospodarstw agroturystycznych .  Do tej    pory  nasza   wieÅ›
Uzasadnienie
                     jest   jednak  maÅ‚o  popularna.   W  naszej ocenie  intensywniejsze    dziaÅ‚ania  promocyj-
projektu
                     ne   przyczyniÄ…  siÄ™  do  wzrostu  liczby  turystów   i tym  samym  dochodów   mieszkaÅ„-
                     ców   z handlu   i   usÅ‚ug, szczególnie wynajmu    pokoi   oraz sprzedaży pÅ‚odów     rolnych.
                     Projekt   przyczyni siÄ™ wiÄ™c   do   poprawy   warunków    życia  mieszkaÅ„ców . Na podkre-
                     Å›lenie   zasÅ‚uguje   fakt,  że  projekt  jest  zgodny  z  Planem   Odnowy   MiejscowoÅ›ci    X
                     oraz StrategiÄ… Rozwoju  Gminy   Y .

Liczba wyświetleń: 1345