Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej Drukuj Stworz PDF

Dnia 10 marca 2016 r. w Gimnazjum im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie odbyÅ‚ siÄ™ Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej, której organizatorem byÅ‚ Komendant Gminny OSP Gminy Stegna Pan WiesÅ‚aw Matusak
i Dyrektor Gimnazjum w Mikoszewie Pani Katarzyna Janowska. Nagrody ufundowaÅ‚a Wójt Gminy Stegna Pani Ewa DÄ…bska. MÅ‚odzież ze SzkóÅ‚ Podstawowych i gimnazjum rozwiÄ…zywaÅ‚a test, nastÄ™pnie wyÅ‚oniono finalistów
w dwóch grupach wiekowych, gdzie mÅ‚odzież odpowiadaÅ‚a na pytania z wiedzy pożarniczej. W grupie SzkóÅ‚ podstawowych do finaÅ‚u dostali siÄ™ Karol RadziwiÅ‚Å‚ ze SP w Stegnie, Patryk Wójtowicz z ZSP w Drewnicy i Maja Makowska z ZSP w Drewnicy. Po rundzie pytaÅ„ wyÅ‚oniono zwyciÄ™zców, I miejsce zajÄ…Å‚ Patryk Wójtowicz, miejsce II Maja Makowska, miejsce III Karol RadziwiÅ‚Å‚. W grupie gimnazjum wyÅ‚oniono 4 finalistów, którzy wypeÅ‚nili test na najwiÄ™kszÄ… liczbÄ™ punktów. I miejsce zajÄ…Å‚ Sebastian Wojtkowski z ZS w Tujsku, miejsce II Piotr PÄ™kala z ZS w Stegnie, miejsce III zajęła Oliwia DoliÅ„ska z Gimnazjum w Mikoszewie. Zaraz za podium znalazÅ‚a siÄ™ Katarzyna Bunda z ZS w Stegnie. Gratulujemy zwyciÄ™zcom wyników i specjalistycznej wiedzy.   

Liczba wyświetleń: 907