Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Spotkanie z Sołtysami.... Drukuj Stworz PDF

W dniu 16 marca 2016 r. w UrzÄ™dzie Gminy w Stegnie odbyÅ‚o siÄ™ organizowane co kwartaÅ‚ spotkanie z soÅ‚tysami soÅ‚ectw z terenu gminy Stegna. Spotkanie prowadziÅ‚a Pani Ewa DÄ…bska Wójt Gminy Stegna. W spotkaniu oprócz soÅ‚tysów uczestniczyli :

Pani Katarzyna ZiÄ™cik – pracownik PCPR Nowy Dwór Gd.;
Pan Łukasz Niedźwiedzki – Dyrektor GOK
Pan Tomasz Gajewski – z-ca Wójta 
Pani Lucyna GrÄ™da – Kierownik GOPS
oraz pracownicy: Elżbieta Zych – Sekretarz Gminy ; Monika Krycia- Kierownik USC, Monika Twardowska – z-ca Skarbnika; Renta StaroÅ„ – Kierownik referatu podatków i opÅ‚at lokalnych. PrzemysÅ‚aw Grzeczka – pracownik ref. gospodarki komunalnej.

Na spotkaniu poruszane były takie sprawy jak:
> dofinansowania dla osób niepeÅ‚nosprawnych w ramach programu „AKTYWNY SAMORZÄ„D”
> rzÄ…dowego programu 500+, 
> zasad wynajmowania budynków, pomieszczeÅ„ i sprzÄ™tu bÄ™dÄ…cego na stanie GOK,
> nadania medali „Za dÅ‚ugoletnie pożycie małżeÅ„skie” 
> nadania medali „Za zasÅ‚ugi dla ObronnoÅ›ci Kraju",
> jak powinny być rozliczane inwestycje i jak powinny być opisywane faktury za zakupy w ramach realizacji funduszu sołeckiego,
> termin i miejsce dożynek gminnych,
> program imprez zaplanowanych na weekendy wakacyjne VILLAGE TOUR 2016 oraz majówka pod nazwÄ… GRILL FEST w Stegnie
> oraz sprawy bieżące.


 

Liczba wyświetleń: 838