Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Spotkanie z Sołtysami.... Drukuj Stworz PDF

W dniu 16 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy w Stegnie odbyło się organizowane co kwartał spotkanie z sołtysami sołectw z terenu gminy Stegna. Spotkanie prowadziła Pani Ewa Dąbska Wójt Gminy Stegna. W spotkaniu oprócz sołtysów uczestniczyli :

Pani Katarzyna Zięcik – pracownik PCPR Nowy Dwór Gd.;
Pan Łukasz Niedźwiedzki – Dyrektor GOK
Pan Tomasz Gajewski – z-ca Wójta 
Pani Lucyna Gręda – Kierownik GOPS
oraz pracownicy: Elżbieta Zych – Sekretarz Gminy ; Monika Krycia- Kierownik USC, Monika Twardowska – z-ca Skarbnika; Renta Staroń – Kierownik referatu podatków i opłat lokalnych. Przemysław Grzeczka – pracownik ref. gospodarki komunalnej.

Na spotkaniu poruszane były takie sprawy jak:
> dofinansowania dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD”
> rządowego programu 500+, 
> zasad wynajmowania budynków, pomieszczeń i sprzętu będącego na stanie GOK,
> nadania medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” 
> nadania medali „Za zasługi dla Obronności Kraju",
> jak powinny być rozliczane inwestycje i jak powinny być opisywane faktury za zakupy w ramach realizacji funduszu sołeckiego,
> termin i miejsce dożynek gminnych,
> program imprez zaplanowanych na weekendy wakacyjne VILLAGE TOUR 2016 oraz majówka pod nazwą GRILL FEST w Stegnie
> oraz sprawy bieżące.


 

Liczba wyświetleń: 682