Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ważne telefony Drukuj Stworz PDF

Nr tel. po którym należy wybrać nr wewnętrzny to (55) 247 81 71

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr wew. tel.

Nr pokoju

Zakres obowiązków

Wójt

Jolanta Kwiatkowska

--------------

------

17

POBIERZ

Z-ca Wójta

Krzysztof Swat

--------------

10

13

POBIERZ

Sekretarz

Elżbieta Zych

--------------

19

12

POBIERZ

Skarbnik

Krystyna Mocarska

--------------

12

14

POBIERZ

Referat ogólno-organizacyjny

Halina Wensierska

 

 

Małgorzata Furman

Inspektor ds. kancelaryjnych

 

Sekretarka

11

16

POBIERZ

 

 

POBIERZ

Beata Burliga

Inspektor ds. kadr i organizacyjnych

14

15

POBIERZ

Katarzyna Maćkowska

Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy

33

11

POBIERZ

Krzysztof Dulas

Inspektor ds. obsługi BIP, informacji publicznej
i informatyki

18

5

POBIERZ

Referat budżetowo księgowy

Dorota Witkowska

Z-ca Skarbnika

32

8

POBIERZ

Joanna Cholewa

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

32

8

POBIERZ

Monika Twardowska

Inspektor ds. budżetu

32

8

POBIERZ

Magdalena Lewandowska

Sam. ref. ds. budżetu

32

8

POBIERZ

Agnieszka Całkiewicz

Podinspektor ds. finansów, kasa

27

9

POBIERZ

Referat podatków i opłat lokalnych

Renata Staroń

Kierownik

21

10

POBIERZ

Grażyna Czerwińska

Inspektor ds. wymiaru podatku

21

10

POBIERZ

Jadwiga Krzemińska

Inspektor ds. wymiaru podatku

21

10

POBIERZ

Wanda Jambroży

Podinspektor ds. opłat i rozliczeń należności

13

9

POBIERZ

Małgorzata Szwaczka

Sam. ref. ds. podatków

13

9

POBIERZ

Magdalena Karolak

Inspektor ds.

podatków

13

9

POBIERZ

Referat gospodarki przestrzennej

Artur Kozłowski

Podinspektor

17

6

POBIERZ

Barbara Suma

Podinspektor

17

6

POBIERZ

Referat oświaty, promocji, turystyki i sportu

Drynko Romuald

Kierownik

(55) 261 05 67 [w.22]

Budynek OSP w Stegnie

POBIERZ

Magdalena Giergielewicz

Inspektor ds. oświaty

(55) 261 05 67

[w.23]

Budynek OSP w Stegnie

POBIERZ

Ryszard Goliszek

Podinspektor ds. turystyki, promocji, kultury i sportu

(55) 247 86 92

Punkt IT

w Stegnie

POBIERZ

Sprawy społeczno-samorządowe i gospodarka komunalna

Andrzej Marcinkowski

Podinspektor

18

5

POBIERZ

POBIERZ

Gospodarka komunalna i utrzymanie dróg i mostów

Sławomir Garbowski

Podinspektor

34

4

POBIERZ

Geodezja i gospodarka gruntami

Krzysztof Hildebrand

Inspektor

22

7

POBIERZ

Zbigniew Sowa

Inspektor

22

7

POBIERZ

Ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo

Joanna Swajda-Szewczyk

 

Ewelina Charkiewicz

Inspektor

Pomocnik

 

Administracyjny

34

4

POBIERZ

 

 

POBIERZ

Obrona cywilna i ppoż.

Mariusz Sowiński

Podinspektor ds p.poż. i OC

(55) 245 07 55

Budynek
OSP
w Stegnie

POBIERZ

USC

Anna Hałuszczak

Kierownik

15

3

POBIERZ

Monika Krycia

Z-ca kierownika USC

15

3

POBIERZ

Ewidencja działalności gospodarczej i handlu

Ewa Suchewicz

Inspektor

18

5

POBIERZ

Kontrola jednostek budżetowych i płac

Alina Mianowska

Inspektor

14

15

POBIERZ

Referat rozwoju inwestycji

Adam Jędruszczak

Halina Polańska

Stanisław Pietrkiewicz

Monika Adamowska-

-Bargieł

Kierownik

Inspektor

Inspektor

Pomocnik Administracyjny

30

2

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

 

Straż Gminna

Sylwester Rutkowski

Komendant

(55) 247 84 43

Budynek
OSP
w Stegnie

POBIERZ

Dariusz Trzoska

Inspektor

(55) 247 84 43

Budynek
OSP
w Stegnie

POBIERZ

 

 

Liczba wyświetleń: 1880