Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna Drukuj Stworz PDF

 

 

 

 

 

 

 

Projekt planowany do realizacji w ramach dziaÅ‚ania 10.1.1 Efektywność Energetyczna  Mechanizm  Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,  Regionalny  Program Operacyjny  Województwa Pomorskiego na lata  2014-2020.

Kompleksowej termomodernizacji  zostanÄ… poddane budynki: Åšwietlica wiejska w Bronowie, GOK w Stegnie, Budynek OSP w Stegnie, budynek UrzÄ™du Gminy oraz ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ w Tujsku.

W dniu27 kwietnia 2017r.  w GdaÅ„sku p. Wójt Ewa DÄ…bska podpisaÅ‚a umowÄ™ o dofinansowanie projektu wspóÅ‚finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu to kwota 5 976 939,52 PLN przy dotacji w wysokości 4 628 751,15 PLN i wkładzie własnym Gminy Stegna w kwocie 1 348 188,37 PLN.

 

 

 

 

 

Liczba wyświetleń: 421