Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

PSZOK - INFORMACJE OGÓLNE Drukuj Stworz PDF

Wójt Gminy Stegna informuje, że w miejscowości Stegna przy ul. Gdańskiej 2 (przy Przedsiębiorstwie Komunalnym „Mierzeja”) funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony przez Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o. z siedzibą w Tczewie przy ul. Rokickiej 5A. Punkt przyjmuje wyłącznie odpady posegregowane.  W Punkcie bezpłatnie przyjmowane są odpady, wyłącznie od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenu Gminy Stegna objętych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

Obsługa PSZOK dokonując odbioru odpadów ma obowiązek sprawdzić, czy odpady oddawane są do punktu przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Stegna wskazanego w wykazie mieszkańców objętych systemem z podziałem na miejscowości z terenu Gminy Stegna, bądź inną upoważnioną osobę. Potwierdzeniem tożsamości mieszkańca objętego Gminnym Systemem Gospodarowania Odpadami może być„Informacja o opłatach” (informacja do pobrania w Urzędzie Gminy w Stegnie) lub ostatni dowód wpłaty dokonanej na konto Urzędu Gminy za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy odpadów nielimitowanych). W przypadku, gdy obsługa PSZOK stwierdzi, ze odpady przywiezione do PSZOK są oddawane przez inne niż w/w osoby może odmówić ich przyjęcia.

 

Odpady z nieruchomości niezamieszkałych i pochodzących z działalności gospodarczej oraz usługowej można oddać odpłatnie zgodnie z cennikiem określonym na PSZOK.

 

Odpady należy dostarczać własnym transportem.


 

 

ZARZĄDZENIE NR 179/2017 WÓJTA GMINY STEGNA Z DNA 29 WRZEŚNIA 2017 R. W SPRAWIE USTANOWIENIA REGULAMINU PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W STEGNIE

 


REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W STEGNIE

 


ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMINU PSZOK W STEGNIE

 

 

 

PSZOK czynny jest w Stegnie ul.Gdańskiej 2; w poniedziałki od 8:00 - 18-00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:00- 16:00. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 609 542 108.

Liczba wyświetleń: 2008