Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

OGŁOSZENIE Drukuj Stworz PDF

Wójt Gminy Stegna

ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna

ogłasza II – gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Junoszyno

 1. Działka Nr 93/1 o pow. 0,0777 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoławcza 77.900,00zł, wadium 11.685,00zł.
 2. Działka Nr 93/2 o pow. 0,0773 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoławcza 77.500,00zł, wadium 11.625,00zł.
 3. Działka Nr 93/3 o pow. 0,0715 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoławcza 72.800,00zł, wadium 10.920,00zł.
 4. Działka Nr 93/4 o pow. 0,0747 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoławcza 76.000,00zł, wadium 11.400,00zł.
 5. Działka Nr 93/5 o pow. 0,0792 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoławcza 79.500,00zł, wadium 11.925,00zł.
 6. Działka Nr 93/7 o pow. 0,0690 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoławcza 70.200,00zł, wadium 10.530,00zł.
 7. Działka Nr 93/8 o pow.0,0817 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoławcza 81.900,00zł, wadium 12.285,00zł.
 8. Działka Nr 93/10 o pow. 0,0968 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoławcza 95.200,00zł, wadium 14.280,00zł.
 9. Działka Nr 95/3 o pow.0,0959 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoławcza 112.200,00zł, wadium 16.830,00zł.
 10. Działka Nr 95/4 o pow.0,0721 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoławcza 87.200,00zł, wadium 13.080,00zł.
 11. Działka Nr 95/6 o pow. 0,0728 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoławcza 88.000,00zł, wadium 13.200,00zł.
 12. Działka Nr 95/10 o pow. 0,0739 ha, KW GD2M/00059439/0, cena wywoławcza 88.100,00zł, wadium 13.215,00zł.
 13. Działka Nr 255 o pow. 0,1548 ha, KW GD2M/00055162/9, cena wywoławcza 170.900,00zł, wadium 25.635,00zł.

 

            Przetarg obędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stegna w dniu 13 grudnia 2011r. o godz. 11.00, pokój nr 1.

Oferowane do sprzedaży nieruchomości były przedmiotem przetargu w dniu 22 września 2011r. Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu są własnością Gminy Stegna, nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Nr 33 8308 0001 0000 0550 2000 0070 Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 8 grudnia 2011r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy w Stegnie.

 

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty  oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Do ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą „o podatku od towarów i usług„ z dnia 11 marca 2004r. ( Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 ze zm. )

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone bez odsetek w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu do podpisania aktu notarialnego, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. 

 

            Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.)

Koszt sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Stegnie pokój nr 7 lub telefonicznie pod nr 55/247-81-71 wew. 22.

 

            Informuje się, ze organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczęcia, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Stegna stegna.pl oraz informując uczestników przetargu.

Liczba wyświetleń: 1390