Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

OSP Tujsk Drukuj Stworz PDF

 

 

 

         Ochotnicza Straż Pożarna w Tujsku powstała w dniu 23 sierpnia 1949 roku na mocy postanowienia Wojewody Gdańskiego. Założycielami OSP Tujsk byli:

  1. dh Franciszek Chabzda – Zarząd OSP
  2. dh Józef Kowalski – Zarząd OSP
  3. dh Marian Ligęza – Zarząd OSP
  4. dh Stanisław Charytoniuk – Zarząd OSP
  5. dh Wawrzyniec Chabzda – Zarząd OSP
  6. dh Stefan Sidor – Zarząd OSP
  7. dh Stefan Zych – Zarząd OSP
  8. dh Bronisław Czecharowski
  9. dh Paweł Kondraciuk

10.  dh Marian Wrona

11.  dh Władysław Landowski

12.  dh Stanisław Kubicki

13.  dh Edward Malecki

14.  dh Henryk Szlachta

15.  dh Edward Łapski

16.  dh Stanisław Leończuk

17.  dh Roman Pitra

18.  dh Stanisław Juma

19.  dh Kazimierz Leończuk

20.  dh Adolf Czarkowski

21.  dh Marian Stefaniak

22.  dh Franciszek Prusak

23.  dh Jan Miklewicz

24.  dh Stefan Flora

 

 

Pierwszym budynkiem OSP jako remiza, został budynek gospodarczy znajdujący się u p. Zofii i Romana Sarnik zam. w m. Tujsk.

Podstawowym wyposażeniem OSP Tujsk był wóz bojowy typu sikawka ciągany przez dwa konie, które były użyczane na czas akcji ratowniczej od członków OSP. W tym czasie do akcji wyjeżdżano na informacje o łunie ognia a członkowie byli powiadamiani dzwonkiem ręcznym lub ręczną syreną. Brak było współpracy między jednostkami OSP natomiast ratowano mienie przy zaangażowaniu mieszkańców.

        W latach1954/1958 nowo przydzielonym sprzętem była przyczepka dostosowana do celów pożarniczych z wyposażeniem bojowym. Przyczepka ta była przemieszczana przy wykorzystaniu sprzętu członków OSP. W  roku 1980 OSP Tujsk otrzymał samochód lekki typu ŻUK. W tych latach wszelki sprzęt otrzymywaliśmy z jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Wóz ten posiadał dobre wyposażenie bojowe na owe czasy, gdyż posiadał szereg węży, drabinę, motopompę oraz inny sprzęt pożarniczy.

        W szeregu kolejnych lat, wyposażenie ulegało wymianie po przez zmianę kolejnych nowszych pojazdów i nowszego wyposażenia gdzie w chwili obecnej dysponujemy samochodem marki Volkswagen T-4 jako lekki wóz pożarniczy.

 

                   Z uwagi na wieloletni konflikt OSP z właścicielem działki, decyzją Wójta Gminy Stegna Eugeniusza Wyrzykowskiego w roku 2007 otrzymaliśmy budynek gospodarczy należący do gminy, który własnymi staraniami i wkładem przacy członków OSP został zaadaptowany na potrzeby strażackie.

 

Głównymi osobami mającymi wpływ na prace społeczne przy remoncie remizy byli: Prezes OSP Tujsk dh Danuta Goliszek oraz druhowie: Ryszard Popielarz, Piotr Staroń, Barbara Suma, Zdzisław Jankowski, Jerzy Trochimiuk, Stanisław Trochimiuk, Sławomir Malecki, Jerzy Otfinowski, Wiesław Matusek oraz wielu innych czynnych działaczy.

 

W roku 2011 w wyniku wyborów w jednostkach OSP dokonano wyboru nowego zarządu w osobach:

1. dh Mirosław Wojtkowski – Prezes

2. dh Wiesław Matusak – Naczelnik

3. dh Sławomir Malecki – Sekretarz

4. dh Jerzy Trochimiuk – Skarbnik

5. dh Ryszard Popielarz – członek zarządu

6. dh Danuta Goliszek – członek zarządu

7. dh Barbara Suma – członek zarządu

8. dh Daniel Grzywacz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

9. dh Stanisław Trochimiuk – członek Komisji Rewizyjnej

10. dh Edward Ciach – członek Komisji Rewizyjnej

 

 

         Nowo wybrany zarząd postawił sobie za zadanie stworzenie specjalistycznej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działającej na podległym terenie. Działalność rozpoczęto od wdrożenia planu pracy OSP w wyniku którego zwiększono pracę prewencyjną z młodzieżą oraz osobami dorosłymi co skutkuje nowymi członkami OSP oraz powstaniem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. MDP – chłopców na pierwszych zwodach gminnych które odbyły się 12 czerwca 2011r. w Stegnie zajęła pierwsze miejsce, co było efektem pracy nowo wybranego Naczelnika OSP dh Wiesława Matusaka. Ponadto w zawodach wzięła udział podstawowa drużyna OSP Tujsk chłopców, zdobywając piąte miejsce co i tak jest znacznym sukcesem pracy Prezesa OSP dh Mirosława Wojtkowskiego oraz członków zarządu.

 

 

 

Statut OSP Tujsk

 

Liczba wyświetleń: 4464