Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

OSP Tujsk Drukuj Stworz PDF

 

 

 

         Ochotnicza Straż Pożarna w Tujsku powstaÅ‚a w dniu 23 sierpnia 1949 roku na mocy postanowienia Wojewody GdaÅ„skiego. ZaÅ‚ożycielami OSP Tujsk byli:

  1. dh Franciszek Chabzda – ZarzÄ…d OSP
  2. dh Józef Kowalski – ZarzÄ…d OSP
  3. dh Marian LigÄ™za – ZarzÄ…d OSP
  4. dh StanisÅ‚aw Charytoniuk – ZarzÄ…d OSP
  5. dh Wawrzyniec Chabzda – ZarzÄ…d OSP
  6. dh Stefan Sidor – ZarzÄ…d OSP
  7. dh Stefan Zych – ZarzÄ…d OSP
  8. dh Bronisław Czecharowski
  9. dh Paweł Kondraciuk

10.  dh Marian Wrona

11.  dh WÅ‚adysÅ‚aw Landowski

12.  dh StanisÅ‚aw Kubicki

13.  dh Edward Malecki

14.  dh Henryk Szlachta

15.  dh Edward Łapski

16.  dh StanisÅ‚aw LeoÅ„czuk

17.  dh Roman Pitra

18.  dh StanisÅ‚aw Juma

19.  dh Kazimierz LeoÅ„czuk

20.  dh Adolf Czarkowski

21.  dh Marian Stefaniak

22.  dh Franciszek Prusak

23.  dh Jan Miklewicz

24.  dh Stefan Flora

 

 

Pierwszym budynkiem OSP jako remiza, został budynek gospodarczy znajdujący się u p. Zofii i Romana Sarnik zam. w m. Tujsk.

Podstawowym wyposażeniem OSP Tujsk byÅ‚ wóz bojowy typu sikawka ciÄ…gany przez dwa konie, które byÅ‚y użyczane na czas akcji ratowniczej od czÅ‚onków OSP. W tym czasie do akcji wyjeżdżano na informacje o Å‚unie ognia a czÅ‚onkowie byli powiadamiani dzwonkiem rÄ™cznym lub rÄ™cznÄ… syrenÄ…. Brak byÅ‚o wspóÅ‚pracy miÄ™dzy jednostkami OSP natomiast ratowano mienie przy zaangażowaniu mieszkaÅ„ców.

        W latach1954/1958 nowo przydzielonym sprzÄ™tem byÅ‚a przyczepka dostosowana do celów pożarniczych z wyposażeniem bojowym. Przyczepka ta byÅ‚a przemieszczana przy wykorzystaniu sprzÄ™tu czÅ‚onków OSP. W  roku 1980 OSP Tujsk otrzymaÅ‚ samochód lekki typu Å»UK. W tych latach wszelki sprzÄ™t otrzymywaliÅ›my z jednostki PaÅ„stwowej Straży Pożarnej. Wóz ten posiadaÅ‚ dobre wyposażenie bojowe na owe czasy, gdyż posiadaÅ‚ szereg węży, drabinÄ™, motopompÄ™ oraz inny sprzÄ™t pożarniczy.

        W szeregu kolejnych lat, wyposażenie ulegaÅ‚o wymianie po przez zmianÄ™ kolejnych nowszych pojazdów i nowszego wyposażenia gdzie w chwili obecnej dysponujemy samochodem marki Volkswagen T-4 jako lekki wóz pożarniczy.

 

                   Z uwagi na wieloletni konflikt OSP z wÅ‚aÅ›cicielem dziaÅ‚ki, decyzjÄ… Wójta Gminy Stegna Eugeniusza Wyrzykowskiego w roku 2007 otrzymaliÅ›my budynek gospodarczy należący do gminy, który wÅ‚asnymi staraniami i wkÅ‚adem przacy czÅ‚onków OSP zostaÅ‚ zaadaptowany na potrzeby strażackie.

 

GÅ‚ównymi osobami majÄ…cymi wpÅ‚yw na prace spoÅ‚eczne przy remoncie remizy byli: Prezes OSP Tujsk dh Danuta Goliszek oraz druhowie: Ryszard Popielarz, Piotr StaroÅ„, Barbara Suma, ZdzisÅ‚aw Jankowski, Jerzy Trochimiuk, StanisÅ‚aw Trochimiuk, SÅ‚awomir Malecki, Jerzy Otfinowski, WiesÅ‚aw Matusek oraz wielu innych czynnych dziaÅ‚aczy.

 

W roku 2011 w wyniku wyborów w jednostkach OSP dokonano wyboru nowego zarzÄ…du w osobach:

1. dh MirosÅ‚aw Wojtkowski – Prezes

2. dh WiesÅ‚aw Matusak – Naczelnik

3. dh SÅ‚awomir Malecki – Sekretarz

4. dh Jerzy Trochimiuk – Skarbnik

5. dh Ryszard Popielarz – czÅ‚onek zarzÄ…du

6. dh Danuta Goliszek – czÅ‚onek zarzÄ…du

7. dh Barbara Suma – czÅ‚onek zarzÄ…du

8. dh Daniel Grzywacz – PrzewodniczÄ…cy Komisji Rewizyjnej

9. dh StanisÅ‚aw Trochimiuk – czÅ‚onek Komisji Rewizyjnej

10. dh Edward Ciach – czÅ‚onek Komisji Rewizyjnej

 

 

         Nowo wybrany zarzÄ…d postawiÅ‚ sobie za zadanie stworzenie specjalistycznej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej dziaÅ‚ajÄ…cej na podlegÅ‚ym terenie. DziaÅ‚alność rozpoczÄ™to od wdrożenia planu pracy OSP w wyniku którego zwiÄ™kszono pracÄ™ prewencyjnÄ… z mÅ‚odzieżą oraz osobami dorosÅ‚ymi co skutkuje nowymi czÅ‚onkami OSP oraz powstaniem MÅ‚odzieżowej Drużyny Pożarniczej. MDP – chÅ‚opców na pierwszych zwodach gminnych które odbyÅ‚y siÄ™ 12 czerwca 2011r. w Stegnie zajęła pierwsze miejsce, co byÅ‚o efektem pracy nowo wybranego Naczelnika OSP dh WiesÅ‚awa Matusaka. Ponadto w zawodach wzięła udziaÅ‚ podstawowa drużyna OSP Tujsk chÅ‚opców, zdobywajÄ…c piÄ…te miejsce co i tak jest znacznym sukcesem pracy Prezesa OSP dh MirosÅ‚awa Wojtkowskiego oraz czÅ‚onków zarzÄ…du.

 

 

 

Statut OSP Tujsk

 

Liczba wyświetleń: 5272