Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Jak się przygotować Drukuj Stworz PDF

Jak przygotować się na wypadek katastrofy lub kląski żywiołowej

 

JeÅ›li katastrofa wydarzy siÄ™ w Twoim miejscu zamieszkania wÅ‚adze lokalne oraz sÅ‚użby ochrony ludnoÅ›ci bÄ™dÄ… próbować Ci pomóc. Lecz Ty także musisz być przygotowany. Ratownicy mogÄ… nie być w stanie dotrzeć do Ciebie natychmiast po wystÄ…pieniu katastrofy lub mogÄ… być zmuszeni koncentrować swoje wysiÅ‚ki w innym miejscu. Należy wiedzieć, co robić w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak przygotować siÄ™ do ewakuacji, jak uÅ‚atwić sobie przebywanie w pomieszczeniach przeznaczonych do tymczasowego zakwaterowania. Jak ograniczyć skutki katastrofy. Jak zabezpieczyć dobytek przed zniszczeniem.


CO NALEŻY ZROBIĆ ?


W pierwszej kolejności trzeba ustalić, co Tobie i Twojej rodzinie zagraża. W tym celu:

  • sprawdź, czy rejon, w którym zamieszkujesz narażony jest na jakiekolwiek zagrożenia. WiadomoÅ›ci na ten temat szukaj we wÅ‚aÅ›ciwym terytorialnie urzÄ™dzie gminy lub miasta;
  • poznaj rodzaje alarmów, sygnaÅ‚ów alarmowych, sposoby ich ogÅ‚aszania i odwoÅ‚ywania oraz naucz siÄ™ zasad zachowania siÄ™ w przypadku ich ogÅ‚aszania;
  • zaopatrz siÄ™ w instrukcje, poradniki i stosuj siÄ™ do zaleceÅ„ w nich zawartych. BÄ™dzie to podstawÄ… do przygotowania siÄ™ i sprawdzenia wÅ‚asnych możliwoÅ›ci do przetrwania w okresie pierwszych dni kataklizmu;
Liczba wyświetleń: 2521